Aandacht voor jonge mantelzorgers in scholen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Heel wat kinderen en jongeren in Vlaanderen groeien op in een gezin waar de moeder of vader ernstig ziek is of een chronische aandoening heeft.  Ze nemen heel vaak ook mee de zorg op voor hun zieke moeder of vader, broer of zus. ‘De rol die deze kinderen en jongeren op zich nemen, heeft heel wat gevolgen voor hun eigen leven en ontwikkeling,’ stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Loes Vandromme. ‘Om deze jongeren tot steun te zijn, werken sommige scholen een uitgebreid beleid rond mantelzorg uit. Wat een heel goede zaak is.’  

‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’

Samana is één van de erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en werkte ondertussen al met 17 scholen een uitgebreid mantelzorgbeleid uit, aan de hand van het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’, zo blijkt uit gegevens die Vlaams volksvertegenwoordiger Loes Vandromme bij minister Beke opvroeg. Met dat project bouwt Samana concreet samen met de scholen aan een ondersteunende schoolomgeving voor jonge mantelzorgers.

 

Vier jaar geleden (schooljaar 2017-2018) startte Samana dit project op waar toen 2 Limburgse scholen als pilootschool aan deelnamen.

Één jaar later kreeg het project meteen navolging in West-Vlaanderen waar RHIZO Kortrijk voor 2 campussen intekende.

In 2019-2020 startten 6 scholen een traject: het Atheneum Avelgem en VISO Roeselare op 2 campussen in West-Vlaanderen. Het HIVSET Turnhout en KOSH Herentals in Antwerpen en het Junior Atlascollege in Limburg. Corona gooide echter roet in het eten zodat het project niet volledig kon afgewerkt worden.

In het voorbije schooljaar 2020-2011 maakten alle scholen hun traject af en schreven ook 6 nieuwe scholen in Ic Dien Roeselare, ZOWE Brugge, ZOWE Oostende, MMI Kortemark uit West-Vlaanderen, BuSo Don Bosco in Aalst en Sint-Aloysius in Geel.

De oproep voor het nieuwe schooljaar loopt momenteel. Het traject voor scholen is helemaal gratis maar vraagt wel een engagement om het traject van minstens één schooljaar te volgen. Na het project kan de school verder bouwen op een goed uitgewerkte visie rond een mantelzorgvriendelijke school.

 

Vlaams beleid

‘De minister van Onderwijs gaf eerder al te kennen geen voorstander te zijn van een specifiek statuut voor mantelzorgers. Hij verwijst naar de leerlingenbegeleiding die de zorg voor mantelzorgers in scholen kan opnemen. Toch is een vertrouwenspersoon op school volgens mij geen overbodige luxe,’ stelt Loes Vandromme. ‘Bovendien ligt er nog heel wat werk op de plank rond sensibilisering. Jonge mantelzorgers beseffen soms niet, dat ze mantelzorger zijn en beroep kunnen doen op faciliteiten of dat er lotgenoten zijn met wie ze kunnen praten over hun situatie.’

Ondertussen zijn er al verschillende onderzoeken gevoerd die zich richten op de leefsituatie van de specifieke groep kinderen en jongeren. Blijkt dat jonge mantelzorgers niet alleen maar negatieve, maar ook positieve gevolgen ervaren uit hun eigen situatie. Toch zijn er enkele opmerkelijke conclusies uit de onderzoeken. Zo hebben jonge mantelzorgers die thuis minstens vier uur helpen te kampen met verschillende welzijns- en gezondheidskenmerken, zoals slaapproblemen, ervaren ze een mindere kwaliteit van leven of maken ze zich zorgen over de thuissituatie. Het hoeft geen betoog dat de coronacrisis voor jonge mantelzorgers ook extra zwaar is geweest: de angst om besmet geraken, was nog net iets groter bij deze groep of leerlingen konden vaak niet naar school waardoor ze de zorg even van zich af konden zetten.

 

Momenteel werkt minister Beke aan een nieuw Vlaams mantelzorgplan dat voorzien is om in te gaan op 1 januari 2022. Hij liet alvast optekenen dat extra aandacht voor jonge mantelzorgers zeker deel zal uitmaken van dit nieuwe mantelzorgplan.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.