Aantal leerkrachten met gespecialiseerde opleiding daalt jaar na jaar

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme Vandromme

Deel dit artikel

Het aantal studenten dat de bachelor na bachelor 'buitengewoon onderwijs' volgt is in acht jaar tijd bijna gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V en onderwijsspecialist opvroeg bij de minister van Onderwijs.

‘De cijfers zijn wel zorgwekkend en dit om verschillende redenen,’ stelt Loes Vandromme. ‘We hebben nood aan een langetermijnvisie rond kwaliteitsvol onderwijs enerzijds en mogelijkheden om de vlakke loopbaan van leerkrachten te doorbreken.’

In het academiejaar 2011-2012 volgden nog 840 studenten de bachelor na bachelor ‘buitengewoon onderwijs’. In het jaar 2019-2020 was dat gedaald tot 493. In de opleiding 'zorgverbreding en remediërend leren' is er sprake van een daling van 737 studenten in 2017 tot 498 studenten in 2019-2020. De banaba-opleiding ‘buitengewoon onderwijs’ werd al aan vier hogescholen stopgezet en de opleiding zorgverbreding aan één hogeschool.

De daling van het aantal studenten heeft uiteraard ook gevolgen voor de situatie op de scholen. Zo is er in het buitengewoon basisonderwijs in vier jaar tijd sprake van een daling van 32,98 procent van het aantal leerkrachten met een bachelor na bachelor. Waar we 5 jaar geleden meer dan 50% leerkrachten in het buitengewoon basisonderwijs met een banaba-diploma tewerkstelden, is dat anno 2020 nog slechts 19,66% . Een evolutie van 1 op 2 naar 1 op 5. In het buitengewoon secundair onderwijs is er een daling van 12,18 procent. ‘De cijfers staan bovendien in schril contrast met de opmerkingen rond de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs van de inspectie in haar jongste rapport.’

 

In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, ondervroeg Loes Vandromme de minister naar zijn visie omtrent banaba’s in het onderwijs. De minister zei in zijn repliek dat sommige extra diploma’s leiden tot een extra nettovergoeding van 25 euro per maand waarmee de inspanningen van de leerkrachten erkend worden en wees hij op het nieuwe Platform levenslang leren, dat een brug moet vormen tussen de beleidsdomeinen onderwijs en economie.

 

‘Continue professionalisering van onze leerkrachten kan ons onderwijs alleen maar ten goede komen,’ stelt Loes Vandromme. ‘Maar we moeten op zoek naar manieren om leerkrachten daartoe nog meer te stimuleren. Dienstvrijstelling is er één van, bijvoorbeeld.  Bovendien is vorming en opleiding ook een manier om de vlakke loopbaan van de leerkrachten te doorbreken. Behoorlijk veel leerkrachten houden het na 5 jaar jammer genoeg voor bekeken, in het onderwijs. Dat is natuurlijk bijzonder jammer.’

Nieuws

Belangrijke stap voorwaarts in bouw nieuwe Kunstacademie en cultuurzaal: akkoord met bouwpartners

Er is een akkoord met de groep bouwpartners (het ‘consortium’) die straks de nieuwe Kunstacademie van Poperinge op de Vroonhofsite zullen bouwen. De Vlaamse regering maakte een overeenkomst met het consortium ‘Schoolkracht’, een groep bouwpartners die, verspreid over Vlaanderen, 27 scholen zullen bouwen volgens de formule DBFM (‘Design, Build, Finance, Maintain’- Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden). ‘Ik ben bijzonder tevreden dat mijn inspanningen om dit subsidiedossier rond te krijgen, beloond werden en we nu een volgende fase kunnen beginnen,’ zegt Loes Vandromme, schepen van Cultuur in Poperinge.

Jeugdverenigingen zetten zich in voor pleegkinderen

Poperinge wil zich als pleegzorgstad engageren om pleegkinderen meer te betrekken bij buitenschoolse activiteiten. De stad stelde samen met verschillende lokale jeugdbewegingen een charter op, om te tonen dat elk kind welkom is, ook als het maar een korte periode aanwezig is.

Kunstenfestival Watou gaat van start op 6 juli!

In Watou gaat dit weekend voor 43ste keer het kunsten- en poëziefestival van start.

De Zomer van Watou is een vaste waarde en laat kunstenaars en dichters meer dan ooit in interactie gaan met het grote publiek. Focus-WTV maakt er deze mooie reportage over.

Klik hier voor de reportage!