cd&v kritisch voor uitblijven lerarenloopbaanpact

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Uit een onderzoek dat KULeuven bij Vlaamse leerlingen voerde blijkt dat de leerachterstand toeneemt door het lerarentekort. Vlaams parlementslid en cd&v-onderwijsexperte Loes Vandromme spreekt over de zoveelste alarmbel. “Er moet dringend werk gemaakt worden van een lerarenloopbaanpact zodat de job van leerkracht aantrekkelijker wordt.”

Het onderwijsniveau in Vlaanderen daalt. Dit wordt vandaag opnieuw bevestigd door een studie van de KULeuven waaruit blijkt dat Vlaamse leerlingen een grotere leerachterstand oplopen door het lerarentekort. “Alle alarmbellen moeten nu afgaan”, reageert Loes Vandromme. Het parlementslid vreest dat de oplossingen die onderwijsminister Weyts aanreikt niet de juiste focus hebben: “Minister Weyts wil meer toetsen, maar dat is niet de essentie. We hebben meer leerkrachten voor de klas nodig. Nu en in de toekomst.”

Lerarenloopbaanpact nodig

Vandromme begrijpt niet waarom er geen werk gemaakt wordt van een lerarenloopbaanpact. “De vaststellingen vandaag zijn gebaseerd op een meting. We kunnen toch niet lijdzaam wachten op de resultaten van de eerste Vlaamse toetsen in de vrees dat de pandemie-effecten en het lerarentekort dan bevestigd worden, dan wel in de naïeve hoop dat de resultaten miraculeus beter zullen zijn?”

Volgens het parlementslid is er is al te veel kostbare tijd verloren gegaan voor de Vlaamse leerlingen. “Het is nu tijd om te handelen en om de krachten en expertise van de sector te bundelen in een lerarenloopbaanpact. We hoeven hierbij niet het warm water uit te vinden, wél gewoon het Vlaams regeerakkoord uit te voeren waarin afspraken voor zo een lerarenloopbaanpact al in 2019 werden gemaakt. Tot vandaag werd hiertoe geen concreet initiatief genomen en ligt de focus van de minister op ad hoc maatregelen en toetsen. De ambitielat van de onderwijsminister moet zeer dringend omhoog.”

Vertrouwen aan scholen geven

Cruciaal bij zo een lerarenloopbaanpact is vertrouwen, in leerkrachten en in schoolbesturen. Vandromme wijst er op dat schoolbesturen gebaat zijn met meer vrijheid op vlak van personeelsbeleid. Scholen weten volgens het parlementslid het best hoe zij leerkrachten kunnen inzetten en motiveren maar worden nog te vaak geconfronteerd met te bindende regels. “Dat vertrouwen moet trouwens gelden op elk echelon van het onderwijsveld. Schoolbesturen, directies, leerkrachten moeten meer autonomie en vertrouwen krijgen.”

“Ondertussen hebben wij ontzettend veel mensen uit het onderwijsveld gehoord, zaten we aan tafel, gingen we in debat en werkten een onderwijsplan uit dat we binnenkort zullen voorstellen”, zegt Loes Vandromme. In dat plan zitten maatregelen die de job van leerkracht opnieuw aantrekkelijk moeten maken. Voor nieuwkomers maar evengoed voor wie vandaag in het onderwijs werkt. “Zo willen we leerkrachten na telkens 5 jaar onderwijservaring extra mogelijkheden geven om zich bij te scholen: een zogenaamde ‘bijblijf-bonus’. Dat stimuleert leerkrachten om hun blik te verruimen en nieuwe kennis op te doen. Dit komt de onderwijskwaliteit en de leerlingen alleen maar ten goede”, zegt Vandromme. “We willen ook iedereen die de lerarenopleiding afrondt en de stap naar de klas zet, minstens één jaar voltijdse werkzekerheid bieden in een ingroeibaan.”

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.