cd&v tevreden met praktijkcommissie eindtermen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Vorige zaterdag werden de nieuwe eindtermen voor de tweede graad secundair onderwijs door de Vlaamse regering goedgekeurd. Een opvallende nieuwigheid daarin is de aanwezigheid van een praktijkcommissie die de nieuwe eindtermen zal evalueren en waar nodig bijsturen. Ook zullen de nieuwe eindtermen voor de derde graad secundair onderwijs niet van start mogen gaan vooraleer deze commissie haar evaluatie van de tweede en derde graad gemaakt heeft.

Na bijna 20 jaar mochten de eindtermen aangepast worden zodat de leerlingen effectief voorbereid worden op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Een vernieuwing van de eindtermen moet leiden tot een heropwaardering van het onderwijs en de dalende trend omkeren.

 

“De bekommernissen op het werkveld zijn groot. Wij zijn dan ook tevreden dat  een praktijkcommissie is toegevoegd die toezicht zal houden en aanpassingen kan maken,” zeggen Jo Brouns en Loes Vandromme, leden van de commissie onderwijs voor CD&V.

“Met een stevige aandacht voor wiskunde en wetenschappen wil de Vlaamse regering de lat hoger leggen voor het onderwijs. Er heerst echter een angst dat de manier waarop de lat hoger wordt gelegd er vooral voor zal zorgen dat er meer leerlingen niet over zullen kunnen springen, terwijl de ongekwalificeerde uitstroom ook net een van de beweegredenen was om het secundair onderwijs te moderniseren. Met name in de doorstroomfinaliteit en dubbele finaliteit in het huidige TSO en KSO en de arbeidsmarktgerichte finaliteit – het huidige BSO, vrezen leerkrachten dat ze te veel leerstof zullen moeten behandelen op te weinig tijd, waardoor ze de tijd niet meer zullen hebben om voldoende te differentiëren en te ondersteunen in de klas.”

“De parlementsleden Brouns en Vandromme delen die bezorgdheid,”. “We zijn dan ook blij dat onze regeringsleden de evaluatie van de eindtermen van de tweede graad na 1 jaar voorzien. De nieuwe eindtermen voor de derde graad zullen pas uitgerold worden na een positieve evaluatie door een praktijkcommissie. Deze commissie moet gevuld worden met stemmen uit het werkveld zodat er geen beslissingen zullen worden genomen over de hoofden van de leerkracht.”

 

Verder herhalen de CD&V parlementsleden hun pleidooi dat de verbetering van de onderwijskwaliteit meer inhoudt dan enkel de eindtermen te moderniseren. Ze vragen om vertrouwen te geven aan de leerkrachten en hen voldoende tijd en ruimte te geven om te differentiëren, te verdiepen en te remediëren. En vooral ook voldoende kansen om zich levenslang te professionaliseren. Tot slot herhalen ze het belang van betrokken ouders. Hoge verwachtingen ten aanzien van onze kinderen worden maar ingelost in zover ouders zelf die verwachtingen hebben en ze voldoende steun krijgen vanuit hun omgeving.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.