cd&v wil elke verpleegkundige blijven erkennen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

CD&V wil verpleegkundigen opgeleid in het secundair onderwijs blijven erkennen. Deze ‘HBO5-verpleegkundigen’ dreigen door verstrengde Europese richtlijnen hun visum te verliezen. “België stevent af op een tekort aan verpleegkundigen. HBO5-verpleegkundigen maken in België 39 procent uit van de actieve verpleegkundigen; in Vlaanderen zelfs 41 procent. We willen meer handen aan het bed en minder druk op het zorgpersoneel. HBO5’ers niet langer een visum verlenen, zou een zware vergissing zijn,” klinkt het. De christendemocraten ijveren voor hun erkenning als ‘teamverpleegkundigen’.

In België bestaan er twee opleidingen voor verpleegkundigen. In Vlaanderen zijn dat enerzijds de bacheloropleiding van vier jaar hogeschool en anderzijds de HBO5-opleiding van drie jaar secundair onderwijs. Afgestudeerden van beide opleidingen krijgen een visum van de Vlaamse Gemeenschap om als verpleegkundige aan de slag te gaan. Wel krijgen zij in hun beroep andere verantwoordelijkheden en taken.

 

Door een verstrenging in de Europese richtlijnen voldoen HBO5-verpleegkundigen niet langer aan alle basiscompetenties. Doordat deze richtlijn intussen is omgezet in Belgische wetgeving, dreigen zij hun visum als verpleegkundigen te verliezen.

 

Teamverpleegkundigen

 

CD&V wil een apart profiel creëren voor HBO5’ers als ‘teamverpleegkundigen’. Dit apart profiel zal dan niet aan alle eisen van de Europese richtlijn voldoen, maar moet de expertise en inzet van HBO5-verpleegkundigen erkennen en valoriseren.

 

CD&V wil zo elk verpleegkundig talent aan boord houden en optimaal benutten. Verpleegkundigen staan immers al jaren in de top-10 van de knelpuntberoepen van de VDAB, vooral in woonzorgcentra. Om de uitstroom van de babyboom-generatie op te vangen, moeten we elk talent benutten, klinkt het.

 

Nathalie Muylle: “We moeten een apart profiel voor HBO’ers voorzien. Door twee afzonderlijke maar complementaire beroepsprofielen te bepalen, houden we zo veel mogelijk gemotiveerde krachten aan boord. De cijfers en prognoses van het aantal verpleegkundigen in België zijn immers onheilspellend. Bovendien hebben we meer handen aan het bed nodig. In Belgische ziekenhuizen zorgt één verpleegkundige voor elf patiënten, terwijl die in onze buurlanden gemiddeld voor acht patiënten zorgt. Het is alle hens aan dek als we de kwaliteit, veiligheid en de organisatie van onze gezondheidszorg op peil willen houden.”

 

Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Katrien Schryvers onderschrijven deze boodschap: “Als de voorbije crisismaanden ons iets geleerd hebben, dan is het wel hoe belangrijk voldoende zorgpersoneel is, zeker ook in onze woonzorgcentra. Daarom net is het echt nodig dat leerlingen die starten vanuit arbeidsmarktgerichte studierichtingen (BSO en TSO) de opleiding tot zorgkundige kunnen verderzetten binnen HBO5. De HBO5-opleiding Verpleegkunde is daarnaast ook een interessant traject voor wie op latere leeftijd een bijkomend diploma wil halen. In onze woonzorgcentra zijn heel wat medewerkers met die profielen aan het werk. Het zijn vandaag mee de sterkhouders van ons ouderenbeleid en we moeten die doelgroep verder professionaliseren.”

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.