cd&v wil leerrecht garanderen voor jongeren in gesloten instellingen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Katrien Schryvers komen met twee concrete voorstellen om leerrecht voor jongeren in (gesloten) instellingen te garanderen. Zij doen dit naar aanleiding van het nieuwe jaarrapport dat de Commissie voor Toezicht op Jeugdinstellingen dat deze week werd voorgesteld in het Vlaams parlement. “Onderwijs kan voor deze kwetsbare groep de sleutel zijn om weer aansluiting te vinden met de maatschappij, daarom is het net zo belangrijk dat we voor hen het recht op leren garanderen,” zegt Loes Vandromme.

Deze week stelde de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen haar jaarverslag voor in het Vlaams parlement. Die Commissie werd in 2017 geïnstalleerd in de schoot van het Kinderrrechtencommissariaat en moet toezien op de behandeling van jongeren die van hun vrijheid zijn benomen en het naleven van hun rechten. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V), die het initiatief nam voor de oprichting van die Commissie van Toezicht, en Vlaams parlementslid Loes Vandromme, komen naar aanleiding van dit jaarverslag met twee concrete voorstellen die het leerrecht willen garanderen voor jongeren in gesloten instellingen. “Het is het cruciaal dat jongeren zoveel mogelijk positieve leerervaringen kunnen opdoen, ook in een residentiële, gesloten setting. Tenslotte ijveren we allemaal om de ongekwalificeerde uitstroom zo klein mogelijk te houden en moeten we daarbij de nodige creativiteit aan de dag leggen,” zeggen de parlementsleden.

Deelkwalificaties

“Om het leerrecht te garanderen moeten we zo flexibel mogelijk werken. Daarbij willen we de mogelijkheid geven aan jongeren om deelkwalificaties te behalen. Misschien is het voor deze jongeren op dit moment in hun leven te hoog gegrepen om een onderwijsdiploma te behalen. Anderzijds zijn positieve leerervaringen ontzettend belangrijk. Daarom moet het mogelijk zijn om in stappen te werken en mogelijkheid te bieden om deelkwalificaties te halen. We zouden voor deze jongeren ook individueel aangepaste curricula kunnen laten opmaken zodat ze een aangepast leertraject kunnen volgen,” legt Loes Vandromme uit. “Deze piste is trouwens niet alleen interessant voor jongeren in gesloten instellingen, maar ook voor jongeren die om de één of andere reden momenteel geen school hebben.”

Daarnaast roepen de parlementsleden de minister ook op om snel werk te maken van de mogelijkheid om ook ‘type 5 scholen’ in te richten in een residentiële setting. We kennen de type 5-scholen beter als de zogenaamde ziekenhuisscholen. Type 5-scholen zijn er voor kinderen die langdurig opgenomen zijn in een ziekenhuis of preventorium. In het onderwijsdecreet XXX hebben we sinds kort ook de mogelijkheid voorzien om type 5-scholen in te richten in residentiële settings zoals bijvoorbeeld een gesloten jeugdvoorziening. Het is nu aan de Vlaamse regering om er een concrete uitwerking aan te geven,’ besluit Loes Vandromme.

Beveiligde afdelingen

Heel recent werd in de jeugdvoorziening Vereniging Ons Tehuis (VOT) in Ieper een nieuw gebouw in gebruik genomen voor JEZ11. JEZ11 is een beveiligende afdeling voor meisjes tussen 12 en 18 jaar die een zware rugzak hebben. “Om hen weer aansluiting te laten vinden met de maatschappij is onderwijs voor deze meisjes echt cruciaal,” stelt Loes Vandromme die ook voorzitter van VOT is. “We hebben daar in de nieuwbouw ook de nodige ruimte voor voorzien, maar we kunnen niet verwachten van mensen die in een welzijnsinstelling werken dat ze ook nog eens een volledige  onderwijstaak op zich nemen. Het zou voor deze voorziening dan ook bijzonder interessant zijn, mochten ze, wellicht in samenwerking met andere voorzieningen, een type5-school zouden kunnen opstarten,” vult Katrien Schryvers aan.  

Op een vraag om uitleg van Loes Vandromme rond leerrechten voor jongeren in gesloten instellingen liet de minister van onderwijs weten de bezorgdheid voor deze jongeren te delen. Hij wil mee helpen zoeken naar een adequate invulling van het recht op onderwijs. “Ik ben blij te horen dat de minister samen met zijn collega voor Welzijn bereid is om hier werk van te maken. Wij geven hierbij alvast enkele concrete aanknopingspunten,” besluiten Loes Vandromme en Katrien Schryvers.

Nieuws

450.000 euro Vlaamse middelen om Huizen van het Kind in de Westhoek te versterken

De verschillende Huizen van het Kind uit de eerstelijnszone Westhoek, gaan in de toekomst veel intensiever samenwerken. Ze werden door de Vlaamse Regering als pilootproject geselecteerd en kunnen zo in de komende twee jaar op maar liefst 450.000 euro rekenen. ‘Samenwerking zit ons, Westhoekinwoners, in het bloed. Dat hebben we al vaker bewezen,’ zegt een tevreden Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen in Poperinge die het dossier hielp verdedigen in Brussel. ‘De extra middelen vanuit Vlaanderen zien we als een noodzakelijk element om onze plannen verder uit te werken én als een erkenning voor onze vastberaden wil tot samenwerking. Door de krachten te bundelen komen we verder!’

Programma Parkconcerten 2024 is bekend

Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf op het podium van de Parkconcerten tijdens 5 muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

Nieuw registratiesysteem voor IBO Hopsakee

Op 1 juni start de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee in Poperinge met een nieuw registratiesysteem. Ouders kunnen voortaan werken met een badge, waarmee ze zelf de aankomst- en vertrektijden van hun kinderen registreren. ‘Een belangrijke stap naar administratieve vereenvoudiging voor ouders én voor ons IBO-team’, stelt bevoegd schepen Loes Vandromme.