CLB-chat, de online hulplijn van CLB's ziet oproepen snel stijgen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

De lockdown naar aanleiding van de coronacrisis weegt op onze jongeren. Sinds de start van de coronamaatregelen zien chatlijnen een enorme toevloed aan hulpvragen van jongeren. "Het is belangrijk dat we het mentale welzijn van jongeren niet uit het oog verliezen", zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme, die hierover sprak met CLB Chat, de online hulplijn van de CLB's die het aantal oproepen met 175 procent zagen stijgen.

Meer dan ooit moeten we oog hebben voor het mentaal welzijn van jongeren: school valt weg, structuur valt weg en jongeren zitten thuis. Met oog op het mentale welbevinden kondigden minister Beke van Welzijn en minister Dalle van Jeugd aan dat er extra middelen vrijgemaakt worden voor de ondersteuning van onlinehulp verleningsinstanties zoals 1712, Tele-onthaal, Awel enz.

CLB-chat

Vlaams parlementslid voor CD&V Loes Vandromme, die onderwijs en welzijn van leerlingen op school opvolgt, vroeg cijfers op over CLB-chat: een online en netoverschrijdende hulpverleningstool van de verschillende CLB’s. Uit de cijfers blijkt dat het aantal oproepen via CLB-chat in de voorbije 2 weken toenam met maar liefst 175 procent. In dezelfde periode vorig jaar werden er 275 gesprekken gevoerd, in de afgelopen 2 weken waren dat er niet minder dan 761.

"Deze stijging toont aan dat CLB-chat een belangrijke plaats inneemt in het aanbod aan online hulpverlening" zegt Loes Vandromme. "De CLB’s bevinden zich immers op het snijvlak tussen welzijn en onderwijs en bekleden zo een unieke functie want ze slagen er in de kinderen en jongeren in hun leefwereld te bereiken." Eerder al ondervroeg Loes Vandromme de minister van Onderwijs Ben Weyts over zijn intenties rond de ondersteuning van deze vorm van hulpverlening. Nu wordt CLB-chat via projectsubsidies gefinancierd. De minister bevestigde vorige week in de plenaire vergadering dat deze middelen zeker behouden blijven.

 Sterke stijging

Het aantal ouders op de chat steeg in de voorbije weken spectaculair met meer dan 700 procent  ten opzichte van dezelfde periode vorig schooljaar. De grootste bezorgdheden gaan over lichamelijke gezondheid  (stijging met 500%) en leer- en studiemethode (stijging met 280%). Ook het aantal gesprekken rond sterk verontrustende situaties steeg, maar blijft tot nu toe gelukkig vrij beperkt. Daarnaast is er ook het ‘blended chatten’: deze vorm van hulpverlening wordt met name tijdens de coronacrisis ingezet voor het voeren van begeleidingsgesprekken met leerlingen (en ouders), nu face-to-face contacten niet meer mogelijk zijn. In normale omstandigheden wordt blended chatten ook al ingezet als afwisseling voor de face-to-face gesprekken.

 "De CLB’s konden in een mum van tijd inspelen op de sterk veranderde actualiteit en slagen er via deze online dienstverlening in, om de leerlingen en ouders nabij te zijn en te blijven. Dat is in deze bijzondere tijden van essentieel belang", besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.