Cultuureducatie via de school: goed op dreef!

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Cultuurorganisatoren en scholen vinden elkaar steeds vaker. Dat blijkt uit cijfers die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V en onderwijsspecialist opvroeg.

‘Die samenwerking biedt ontegensprekelijk een meerwaarde voor het onderwijs want op die manier krijgen leerlingen niet alleen les over cultuur, maar komen ze er rechtstreeks mee in contact. Anderzijds werken cultuurorganisaties graag met scholen samen omdat ze via die weg heel veel kinderen en jongeren uit alle lagen van de bevolking kunnen bereiken,’ stelt Loes Vandromme.

Cultuurkuur.be zet zich dagelijks in om cultuur tot in de klas te brengen of de klas naar cultuur te halen. Ze hebben daarvoor verschillende tools.

‘Kunstkuur’ stimuleert de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs én een nabijgelegen academie. Gedurende drie schooljaren delen leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer met leerkrachten uit  een school of instelling van het hoger onderwijs. Zo brengt hij zijn expertise binnen in de klas. Op 1 september 2020 gingen 104 nieuwe Kunstkuren van start. Het gaat altijd over een samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs en een academie in Vlaanderen met een Kunstkuurtraject. In totaal zijn nu 202 kunstkuurtrajecten lopende waarbij 100 verschillende scholen samenwerken met 63 verschillende academies. 80% van de trajecten zijn samenwerkingen met basisscholen. 30% van de trajecten lopen in Antwerpen. 23% in West-Vlaanderen.

Met ‘DynamoOPWEG’ worden scholen logistiek ondersteund om cultuurorganisatoren te bereiken. Zo kan elke school gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen. Het aantal ritten stijgt ieder jaar op rij. In het eerste schooljaar 2014-2015 maakten 58.700 leerlingen gebruik van 2.498 gratis busritten. Vorig schooljaar 2019-2020 waren er, ondanks Corona, toch 5.451 ritten met gemiddeld 28.2 leerlingen per school. De cijfers stijgen jaar na jaar. In 2018-2019 waren er zelfs 7.431 busritten voor DynamoOPWEG.

Ondertussen maakten al 1112 scholen gebruik van dit aanbod. Ze verplaatsten zich naar 736 verschillende culturele bestemmingen. Dat zijn lang niet altijd grote daguitstappen die een grote logistieke planning vragen:  18% van de ritten bijvoorbeeld, brengen de kinderen heen en weer naar de bibliotheek.

In de Westhoek, maar ook in andere landelijke gebieden zoals de Vlaamse Ardennen en Noord-Limburg, wordt het minst beroep gedaan op het aanbod van DynamoOPWEG. Aan cultuur geen gebrek in de Westhoek uiteraard. ‘De reden is wellicht te vinden in het feit dat het aanbod aan openbaar vervoer in landelijke gebieden ondermaats is,’ geeft Loes Vandromme mee. ‘Je moet immers gebruik maken van de bestaande dienstregeling en het aanbod geldt niet voor verplaatsingen met de belbussen.’

Niet alleen logistiek, maar ook financieel worden scholen ondersteund. Met het ‘DynamoPROJECT’ kunnen scholen subsidies aanvragen voor een creatief schoolproject in samenwerking met externe culturele partners.

Jaarlijks zijn er 2 indienrondes voor projectaanvragen, nl. op 15 mei en 15 november. De laatste ronde in mei werd echter geannuleerd omwille van de Coronacrisis. ‘Toch was er 188.000 euro voorzien en maar liefst 590 scholen hadden zich ook al aangemeld met een idee voor een cultuurproject,’ vernam Loes Vandromme. ‘Ik hoop dan ook dat de minister deze belangrijke vorm van ondersteuning verder zet en desnoods via actie voor een nieuwe boost zorgt.  Door kunst en cultuur te integreren in de les kan je als school vaardigheden en talenten van kinderen en jongeren stimuleren. Cultuurorganisatoren en scholen vinden elkaar steeds vaker en we zorgen ervoor dat het aanbod aan een brede groep leerlingen wordt aangeboden,' besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.