Cultuureducatie via de school: goed op dreef!

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme Vandromme

Deel dit artikel

Cultuurorganisatoren en scholen vinden elkaar steeds vaker. Dat blijkt uit cijfers die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V en onderwijsspecialist opvroeg.

‘Die samenwerking biedt ontegensprekelijk een meerwaarde voor het onderwijs want op die manier krijgen leerlingen niet alleen les over cultuur, maar komen ze er rechtstreeks mee in contact. Anderzijds werken cultuurorganisaties graag met scholen samen omdat ze via die weg heel veel kinderen en jongeren uit alle lagen van de bevolking kunnen bereiken,’ stelt Loes Vandromme.

Cultuurkuur.be zet zich dagelijks in om cultuur tot in de klas te brengen of de klas naar cultuur te halen. Ze hebben daarvoor verschillende tools.

‘Kunstkuur’ stimuleert de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs én een nabijgelegen academie. Gedurende drie schooljaren delen leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer met leerkrachten uit  een school of instelling van het hoger onderwijs. Zo brengt hij zijn expertise binnen in de klas. Op 1 september 2020 gingen 104 nieuwe Kunstkuren van start. Het gaat altijd over een samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs en een academie in Vlaanderen met een Kunstkuurtraject. In totaal zijn nu 202 kunstkuurtrajecten lopende waarbij 100 verschillende scholen samenwerken met 63 verschillende academies. 80% van de trajecten zijn samenwerkingen met basisscholen. 30% van de trajecten lopen in Antwerpen. 23% in West-Vlaanderen.

Met ‘DynamoOPWEG’ worden scholen logistiek ondersteund om cultuurorganisatoren te bereiken. Zo kan elke school gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen. Het aantal ritten stijgt ieder jaar op rij. In het eerste schooljaar 2014-2015 maakten 58.700 leerlingen gebruik van 2.498 gratis busritten. Vorig schooljaar 2019-2020 waren er, ondanks Corona, toch 5.451 ritten met gemiddeld 28.2 leerlingen per school. De cijfers stijgen jaar na jaar. In 2018-2019 waren er zelfs 7.431 busritten voor DynamoOPWEG.

Ondertussen maakten al 1112 scholen gebruik van dit aanbod. Ze verplaatsten zich naar 736 verschillende culturele bestemmingen. Dat zijn lang niet altijd grote daguitstappen die een grote logistieke planning vragen:  18% van de ritten bijvoorbeeld, brengen de kinderen heen en weer naar de bibliotheek.

In de Westhoek, maar ook in andere landelijke gebieden zoals de Vlaamse Ardennen en Noord-Limburg, wordt het minst beroep gedaan op het aanbod van DynamoOPWEG. Aan cultuur geen gebrek in de Westhoek uiteraard. ‘De reden is wellicht te vinden in het feit dat het aanbod aan openbaar vervoer in landelijke gebieden ondermaats is,’ geeft Loes Vandromme mee. ‘Je moet immers gebruik maken van de bestaande dienstregeling en het aanbod geldt niet voor verplaatsingen met de belbussen.’

Niet alleen logistiek, maar ook financieel worden scholen ondersteund. Met het ‘DynamoPROJECT’ kunnen scholen subsidies aanvragen voor een creatief schoolproject in samenwerking met externe culturele partners.

Jaarlijks zijn er 2 indienrondes voor projectaanvragen, nl. op 15 mei en 15 november. De laatste ronde in mei werd echter geannuleerd omwille van de Coronacrisis. ‘Toch was er 188.000 euro voorzien en maar liefst 590 scholen hadden zich ook al aangemeld met een idee voor een cultuurproject,’ vernam Loes Vandromme. ‘Ik hoop dan ook dat de minister deze belangrijke vorm van ondersteuning verder zet en desnoods via actie voor een nieuwe boost zorgt.  Door kunst en cultuur te integreren in de les kan je als school vaardigheden en talenten van kinderen en jongeren stimuleren. Cultuurorganisatoren en scholen vinden elkaar steeds vaker en we zorgen ervoor dat het aanbod aan een brede groep leerlingen wordt aangeboden,' besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Belangrijke stap voorwaarts in bouw nieuwe Kunstacademie en cultuurzaal: akkoord met bouwpartners

Er is een akkoord met de groep bouwpartners (het ‘consortium’) die straks de nieuwe Kunstacademie van Poperinge op de Vroonhofsite zullen bouwen. De Vlaamse regering maakte een overeenkomst met het consortium ‘Schoolkracht’, een groep bouwpartners die, verspreid over Vlaanderen, 27 scholen zullen bouwen volgens de formule DBFM (‘Design, Build, Finance, Maintain’- Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden). ‘Ik ben bijzonder tevreden dat mijn inspanningen om dit subsidiedossier rond te krijgen, beloond werden en we nu een volgende fase kunnen beginnen,’ zegt Loes Vandromme, schepen van Cultuur in Poperinge.

Jeugdverenigingen zetten zich in voor pleegkinderen

Poperinge wil zich als pleegzorgstad engageren om pleegkinderen meer te betrekken bij buitenschoolse activiteiten. De stad stelde samen met verschillende lokale jeugdbewegingen een charter op, om te tonen dat elk kind welkom is, ook als het maar een korte periode aanwezig is.

Kunstenfestival Watou gaat van start op 6 juli!

In Watou gaat dit weekend voor 43ste keer het kunsten- en poëziefestival van start.

De Zomer van Watou is een vaste waarde en laat kunstenaars en dichters meer dan ooit in interactie gaan met het grote publiek. Focus-WTV maakt er deze mooie reportage over.

Klik hier voor de reportage!