Dringend nood aan alle puzzelstukken om schooljaar ordentelijk voor te bereiden!

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Scholen zitten met de handen in het haar. Nu het einde  van het huidige scholjaar nadert, starten veel onderwijsinstellingen met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar. ‘Maar om die puzzel te leggen, ontbreken nog heel wat stukjes,’ stelt Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V en onderwijsspecialiste. ‘Er zijn nog heel wat onduidelijkheden. Zo weten bepaalde scholen voor buitengewoon onderwijs nog steeds niet of ze een nieuw type onderwijs mogen aanbieden vanaf 1 september. Is er nog steeds onduidelijkheid over de lerarenplatforms in het basisonderwijs en weten scholen niet hoeveel ruimte ze krijgen om aanvangsbegeleiding te voorzien voor startende leerkrachten.’

Straks gaan leerkrachten en leerlingen de laatste maand van dit schooljaar in. Het was in alle opzichten weer een heel bijzonder maar ook een zwaar jaar voor ons onderwijsveld waarbij van iedereen heel wat flexibiliteit werd verwacht.  ‘De nodige rust in de zomervakantie zal heel welkom zijn, maar tegelijkertijd kijken directies en leerkrachten ook reikhalzend uit naar een ‘normaal’ schooljaar en hopen ze dit nieuwe schooljaar goed voorbereid te kunnen starten. En daar knelt nu net het schoentje,’ zegt Vlaams Parlementslid voor CD&V Loes Vandromme.

Wachten op broodnodige beslissingen

‘Voor veel scholen blijft het nog altijd wachten op enkele heel belangrijke beslissingen die een grote impact kunnen hebben op de start van het volgend schooljaar en die op Vlaams niveau nog niet geregeld zijn,’ legt Vandromme uit. ‘Wat bijvoorbeeld nog niet geregeld is, is de programmatie voor nieuwe types in het buitengewoon onderwijs: scholen die een aanvraag deden om een nieuw type te kunnen aanbieden, weten nog steeds niet of ze hier op 1 september mee kunnen starten. Verder zijn er binnen Digisprong extra middelen vrijgemaakt voor ICT-coördinatoren, maar de scholen weten nog altijd niet hoe hoog dat bedrag is.  

Er  wordt druk gespeculeerd over de lerarenplatforms in het basisonderwijs: scholen tasten in het duister over hoe die platforms er verder zullen uitzien. De Bijsprong wordt met één schooljaar verlengd, maar we weten niet onder welke voorwaarden. Bovendien weten scholen niet hoeveel uren aanvangsbegeleiding zij voor startende leerkrachten kunnen voorzien,’ zegt Loes Vandromme.

 

Regels rond ordentelijke start van het schooljaar

Het is ondertussen al van 2003 geleden dat volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) en zijn collega’s een voorstel van resolutie indienden betreffende tijdige indiening van ontwerpen van decreet inzake het onderwijs met het oog op een rechtszekere en ordentelijke start van het schooljaar. In dit voorstel van resolutie vragen de indieners de Vlaamse regering om onderwijsdecreten die in werking treden op 1 september, in te dienen voor de voorafgaande paasvakantie. Het voorstel van resolutie werd unaniem goedgekeurd en blijkt op vandaag nog steeds actueel. ‘Ik krijg enorm veel vragen naar de nodige duidelijkheid,’ stelt Loes Vandromme. ‘Uiteraard is dit schooljaar alweer een turbulent werkjaar waarbij verschillende processen naast elkaar lopen, maar dat kan wat mij betreft geen excuus zijn.’  

De nieuwe maatregelen zullen op 22 juni gebundeld en gedeeld worden voor alle scholen, maar ook dan nog steeds met een voorbehoud omdat ze bijvoorbeeld nog door het Vlaams Parlement zullen moeten worden goedgekeurd.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.