Eindelijk soepelere regeling voor leerkrachten die politiek verlof nemen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Leerkrachten die politiek verlof opnemen kunnen dit vanaf dit schooljaar gemakkelijker opschorten zodat ze flexibeler kunnen ingaan op de vraag om een tijdelijke extra opdracht op te nemen zoals bijvoorbeeld het vervangen van een zieke collega. Op vraag en voorstel van Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste Loes Vandromme (cd&v) keurde de Vlaamse Regering hiertoe nu een uitvoeringsbesluit goed. De nieuwe regeling gaat is voege vanaf 1 september 2023. ‘We moeten al het mogelijke doen om de drempels voor leerkrachten die op een flexibele manier aan het werk willen, ook weg te werken. Hoewel het hier over een kleine doelgroep gaat, ben ik toch heel tevreden dat de minister dit aanpakt,’ zegt het parlementslid.

Rigide wetgeving

Net zoals dat het geval is in andere sectoren, kunnen ook onderwijspersoneelsleden politiek verlof nemen als zij een politiek mandaat opnemen. De vroegere regelgeving was hierin wel vrij rigide: leerkrachten konden het volume van hun politiek verlof alleen wijzigen op 1 september.  Uiterlijk op 30 juni moesten ze dit melden aan de inrichtende macht of het schoolbestuur. Snel inspelen op nieuwe situaties in het personeelsteam zoals bijvoorbeeld het tijdelijk vervangen van een zieke collega, kon dus niet op deze manier. ‘En daar wrong het schoentje bij vele van de leerkrachten die mij hierover aanspraken,’ stelt Loes Vandromme. ‘Politiek verlof tijdelijk opschorten kon wel, maar dan alleen als de leerkracht overstapte op een andere vorm van dienstonderbreking die de inrichtende macht of het schoolbestuur niet kon weigeren zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof of palliatief verlof. Voor het tijdelijk opnemen van een extra opdracht kon dit dus niet.’

Versoepeling

Op vraag van Vandromme maakte de minister werk van een nieuwe regelgeving waarbij het mogelijk wordt een opschorting van het politiek verlof op verzoek toe te staan om tijdelijk een opdracht in het onderwijs op te nemen.

Sarah De Keyser, leerkracht godsdienst in het secundair onderwijs en schepen in Sint-Katelijne-Waver is alvast bijzonder blij met deze nieuwe ontwikkelingen. ‘Ik nam vorig jaar 100% politiek verlof. De school waar ik les geef, kampt net zoals veel andere scholen met een lerarentekort. Ik kan mijn school nu uit de nood helpen door enkele uren les te geven en een zieke leerkracht te vervangen. De vorige regelgeving liet dit niet toe,’ vertelt ze.

Ook Kris Van Looveren, leerkracht en schepen in Wuustwezel is tevreden: ‘De nood aan gekwalificeerde leerkrachten is erg groot. Als er een korte vervanging gedaan moet worden is het voor iedereen (leerlingen, collega’s en de school) handig dat collega’s snel kunnen inspringen. Daarom is deze aanpassing aan het regelgevend kader zeker en vast welkom.’

 

‘De Vlaamse regering keurde het uitvoeringsbesluit eind augustus definitief goed. De regelgeving is in voege sinds 1 september 2023,’ besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.