Extra middelen voor deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs via nooddecreet

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

De impact van de coronapandemie op onderwijsinstellingen is ingrijpend. Bij het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs werd bij de start van dit schooljaar een terugval opgemeten in het aantal leerlingen en cursisten. Daarom voorzien de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement aan de hand van een nooddecreet extra middelen om de academies in het deeltijds kunstonderwijs (DKO), de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) en de centra voor basiseducatie (CBE’s) te compenseren.

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls reageert tevreden: “In het leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs zien we steeds een vrij stabiel aantal leerlingen en studenten die het school- of academiejaar aanvangen. Bij het deeltijds kunstenonderwijs en volwassenonderwijs is dat niet het geval. Elk jaar beslissen de leerlingen en cursisten zelf of ze zich al dan niet inschrijven. De coronamaatregelen deden een aantal van hen beslissen te stoppen of zich niet in te schrijven. De financiering van deze centra is in grote mate afhankelijk van deze inschrijvingen. Zonder ingrijpen zouden sommige centra vooral volgend schooljaar financiële problemen ervaren. Daarom voorzien we vandaag met een ‘nooddecreet corona’ een compensatieregeling .”

“Corona zorgt voor een grote druk op het Deeltijds Kunstonderwijs en het Volwassenenonderwijs. Het bloeiende deeltijds kunstonderwijs waarin onze lokale besturen sterk investeren, dat de nood  van 200.000 leerlingen aan expressie en creatie op een kwaliteitsvolle manier vervult, mag niet het slachtoffer worden van de pandemie. Het volwassenenonderwijs speelt dan weer een belangrijke rol in het levenslang leren. De pandemie dwingt ons immers net om mee te zijn op de digitale trein of om nieuwe competenties te ontwikkelen. We zijn dan ook tevreden dat die twee onderwijsniveaus met dit coronadecreet extra zuurstof krijgen,” zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V).

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): “Zowel het volwassenenonderwijs als het deeltijds kunstonderwijs hebben zwaar geleden onder de coronacrisis. Het volwassenenonderwijs focust op basisvaardigheden (zoals taal en ICT), zorgt via bij- en omscholing voor optimale kansen op de arbeidsmarkt en vervult zo een cruciale rol in de relance van onze samenleving. Het deeltijds kunstonderwijs zorgt dan weer voor de ontwikkeling van artistieke en sociale vaardigheden en competenties. Gelet op het grote maatschappelijk belang van beide onderwijsniveaus willen we met dit coronadecreet de nodige maatregelen treffen om de negatieve effecten van de crisis zoveel mogelijk te beperken of te remediëren.”

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.