Extra middelen voor deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs via nooddecreet

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

De impact van de coronapandemie op onderwijsinstellingen is ingrijpend. Bij het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs werd bij de start van dit schooljaar een terugval opgemeten in het aantal leerlingen en cursisten. Daarom voorzien de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement aan de hand van een nooddecreet extra middelen om de academies in het deeltijds kunstonderwijs (DKO), de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) en de centra voor basiseducatie (CBE’s) te compenseren.

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls reageert tevreden: “In het leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs zien we steeds een vrij stabiel aantal leerlingen en studenten die het school- of academiejaar aanvangen. Bij het deeltijds kunstenonderwijs en volwassenonderwijs is dat niet het geval. Elk jaar beslissen de leerlingen en cursisten zelf of ze zich al dan niet inschrijven. De coronamaatregelen deden een aantal van hen beslissen te stoppen of zich niet in te schrijven. De financiering van deze centra is in grote mate afhankelijk van deze inschrijvingen. Zonder ingrijpen zouden sommige centra vooral volgend schooljaar financiële problemen ervaren. Daarom voorzien we vandaag met een ‘nooddecreet corona’ een compensatieregeling .”

“Corona zorgt voor een grote druk op het Deeltijds Kunstonderwijs en het Volwassenenonderwijs. Het bloeiende deeltijds kunstonderwijs waarin onze lokale besturen sterk investeren, dat de nood  van 200.000 leerlingen aan expressie en creatie op een kwaliteitsvolle manier vervult, mag niet het slachtoffer worden van de pandemie. Het volwassenenonderwijs speelt dan weer een belangrijke rol in het levenslang leren. De pandemie dwingt ons immers net om mee te zijn op de digitale trein of om nieuwe competenties te ontwikkelen. We zijn dan ook tevreden dat die twee onderwijsniveaus met dit coronadecreet extra zuurstof krijgen,” zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V).

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): “Zowel het volwassenenonderwijs als het deeltijds kunstonderwijs hebben zwaar geleden onder de coronacrisis. Het volwassenenonderwijs focust op basisvaardigheden (zoals taal en ICT), zorgt via bij- en omscholing voor optimale kansen op de arbeidsmarkt en vervult zo een cruciale rol in de relance van onze samenleving. Het deeltijds kunstonderwijs zorgt dan weer voor de ontwikkeling van artistieke en sociale vaardigheden en competenties. Gelet op het grote maatschappelijk belang van beide onderwijsniveaus willen we met dit coronadecreet de nodige maatregelen treffen om de negatieve effecten van de crisis zoveel mogelijk te beperken of te remediëren.”

Nieuws

450.000 euro Vlaamse middelen om Huizen van het Kind in de Westhoek te versterken

De verschillende Huizen van het Kind uit de eerstelijnszone Westhoek, gaan in de toekomst veel intensiever samenwerken. Ze werden door de Vlaamse Regering als pilootproject geselecteerd en kunnen zo in de komende twee jaar op maar liefst 450.000 euro rekenen. ‘Samenwerking zit ons, Westhoekinwoners, in het bloed. Dat hebben we al vaker bewezen,’ zegt een tevreden Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen in Poperinge die het dossier hielp verdedigen in Brussel. ‘De extra middelen vanuit Vlaanderen zien we als een noodzakelijk element om onze plannen verder uit te werken én als een erkenning voor onze vastberaden wil tot samenwerking. Door de krachten te bundelen komen we verder!’

Programma Parkconcerten 2024 is bekend

Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf op het podium van de Parkconcerten tijdens 5 muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

Nieuw registratiesysteem voor IBO Hopsakee

Op 1 juni start de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee in Poperinge met een nieuw registratiesysteem. Ouders kunnen voortaan werken met een badge, waarmee ze zelf de aankomst- en vertrektijden van hun kinderen registreren. ‘Een belangrijke stap naar administratieve vereenvoudiging voor ouders én voor ons IBO-team’, stelt bevoegd schepen Loes Vandromme.