Gezocht: kinderverzorgers in het onderwijs

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Loes Vandromme, onderwijsspecialist voor CD&V en Vlaams parlementslid, ondervroeg de minister van onderwijs onlangs over het aantal beschikbare kinderverzorgers op de arbeidsmarkt. De Vlaamse regering engageerde zich in het regeerakkoord immers om voor meer kinderverzorgers in de kleuterklas te zorgen. Ze komt daarmee tegemoet aan een heel terechte vraag uit het onderwijsveld.

In een schriftelijke vraag aan de minister van Onderwijs vroeg Loes Vandromme onder andere naar het aantal openstaande vacatures voor kinderverzorger in het onderwijs en daarnaast wilde ze ook weten hoeveel mensen het laatste jaar afstudeerden met één van de nodige bekwaamheidsbewijzen. 1069 mensen behaalden het studiebewijs kinderzorg of begeleider in de kinderopvang voor BSO en deeltijds BSO. Het jaar daarvoor studeerden 40 jongeren extra af.

Loes Vandromme benadrukt dat CD&V grote voorstander is voor deze extra investeringen. ‘We hebben in het regeerakkoord duidelijk gesteld dat dit de legislatuur van de allerkleinsten wordt, met extra investeringen en meer handen in het kleuter- en basisonderwijs. Investeren aan de basis rendeert immers altijd het best,’ stelt ze.

Voor dit jaar is er al 71 miljoen euro extra voorzien voor het basisonderwijs. Via een groeipad komen we tegen het einde van de legislatuur aan jaarlijks 100 miljoen euro. 

Extra middelen voor het inzetten van kinderverzorgers is één zaak. De nodige, bekwame mensen vinden is een andere. Wellicht zullen extra middelen dus ook meer druk op deze arbeidsmarkt zetten.

Loes Vandromme formuleert hieromtrent twee belangrijke aanbevelingen:

‘Het zou alvast nuttig zijn om uit te zoeken welke andere studiebewijzen nog in aanmerking zouden kunnen komen om als kinderverzorger in een school aan de slag te mogen gaan. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en haar collega van Onderwijs maakten in deze zoektocht vandaag trouwens een eerste lijst bekend met beroepen waarvoor je competenties kan laten erkennen die je hebt verworven dankzij een eerdere job, hobby’s, vrijwilligerswerk of zelfstudieZo kunnen werkzoekenden makkelijker een job vinden, worden knelpuntvacatures sneller ingevuld en wordt iedereen gestimuleerd om levenslang te leren. Één van deze beroepen is kinderbegeleider schoolgaande kinderen.’

‘En anderzijds moeten we ook durven zoeken naar manieren om de functie van kinderverzorger in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Mensen in een buitenschoolse kinderopvang bijvoorbeeld, werken heel vaak met gesplitste uren en dan nog op momenten dat ook hun eigen kinderen niet op school zijn en dus opvang nodig hebben. We moeten op zoek gaan naar hoe we deze mensen een volwaardige job, beter afgestemd op het gezinsleven, kunnen aanbieden.’

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.