Individueel maatwerk vindt stilaan ingang bij Vlaamse bedrijven

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Een goed half jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving hebben 1.542 Vlaamse bedrijven ondertussen al voor 4.234 Vlamingen met een arbeidsbeperking een aanvraag voor ‘individueel maatwerk’ ingediend. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) bij de minister van werk Jo Brouns opvroeg.

‘Individueel maatwerk is een heel belangrijke schakel in onze arbeidsmarkt,’ zegt Loes Vandromme. ‘Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dit dé ideale opstap om de beschermde omgeving van het collectief maatwerk in maatwerkbedrijven (vroegere beschutte of sociale werkplaatsen) te lossen, maar toch nog terug te kunnen vallen op de nodige ondersteuning en omkadering.‘

Sinds 1 juli 2023

Individueel maatwerk is sinds 1 juli 2023 in voege en voorziet financiële steun en extra begeleiding voor werkgevers om personen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en verder tewerkstellen.

De steun bestaat uit een loonpremie, of een loon- én begeleidingspremie. De loonpremie komt tegemoet aan de eventuele bijkomende kosten of lagere productiviteit als gevolg van de arbeidsbeperking. Daarnaast maakt de begeleidingspremie professionele begeleiding op de werkvloer mogelijk, en dit zowel voor de werknemer met een arbeidsbeperking, als voor de collega’s en de werkgever.

Minister Jo Brouns hoopt dat het individueel maatwerk snel verder opgang maakt: ‘Ik roep werkgevers op om aan de slag te gaan met dit nieuwe Individuele Maatwerk. Want, de ideale versterking van jouw onderneming is misschien wel een werknemer met een arbeidsbeperking, zij zijn immers een pracht van een werkkracht. Ik geloof in een arbeidsmarkt waarin élk talent telt.’

In heel Vlaanderen zijn er tot nu toe 4.234 aanvragen voor individueel maatwerk ingediend, waarvan er 3.103 zijn aanvaard. Slechts enkele dossiers werden geweigerd en de rest van de ingediende aanvragen is nog in verwerking.


Werkzaamheidsgraad

‘Onze doelstelling in Vlaanderen is om toe te werken naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent, dat is belangrijk om onze groei en welvaart te vrijwaren,’ zegt Vandromme. ‘Slechts 2 Vlamingen op 100 zijn nog werkzoekend. Daarom moeten we nieuwe talenten verleiden de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Die nieuwe talenten kunnen we vinden bij de niet-beroepsactieven. Dat gaat bijvoorbeeld over leefloongerechtigden, langdurig zieken, maar zeker ook over personen met een arbeidsbeperking,’ aldus Vandromme.

Ongeveer 17 procent van de werkzoekenden in Vlaanderen heeft een arbeidsbeperking. Momenteel vinden zij vooral werk in het collectief maatwerk, de vroegere beschutte of sociale werkplaatsen. Sinds 1 juli kan dat dus ook in reguliere bedrijven via individueel maatwerk.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.