Individueel maatwerk vindt stilaan ingang bij Vlaamse bedrijven

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Een goed half jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving hebben 1.542 Vlaamse bedrijven ondertussen al voor 4.234 Vlamingen met een arbeidsbeperking een aanvraag voor ‘individueel maatwerk’ ingediend. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) bij de minister van werk Jo Brouns opvroeg.

‘Individueel maatwerk is een heel belangrijke schakel in onze arbeidsmarkt,’ zegt Loes Vandromme. ‘Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dit dé ideale opstap om de beschermde omgeving van het collectief maatwerk in maatwerkbedrijven (vroegere beschutte of sociale werkplaatsen) te lossen, maar toch nog terug te kunnen vallen op de nodige ondersteuning en omkadering.‘

Sinds 1 juli 2023

Individueel maatwerk is sinds 1 juli 2023 in voege en voorziet financiële steun en extra begeleiding voor werkgevers om personen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en verder tewerkstellen.

De steun bestaat uit een loonpremie, of een loon- én begeleidingspremie. De loonpremie komt tegemoet aan de eventuele bijkomende kosten of lagere productiviteit als gevolg van de arbeidsbeperking. Daarnaast maakt de begeleidingspremie professionele begeleiding op de werkvloer mogelijk, en dit zowel voor de werknemer met een arbeidsbeperking, als voor de collega’s en de werkgever.

Minister Jo Brouns hoopt dat het individueel maatwerk snel verder opgang maakt: ‘Ik roep werkgevers op om aan de slag te gaan met dit nieuwe Individuele Maatwerk. Want, de ideale versterking van jouw onderneming is misschien wel een werknemer met een arbeidsbeperking, zij zijn immers een pracht van een werkkracht. Ik geloof in een arbeidsmarkt waarin élk talent telt.’

In heel Vlaanderen zijn er tot nu toe 4.234 aanvragen voor individueel maatwerk ingediend, waarvan er 3.103 zijn aanvaard. Slechts enkele dossiers werden geweigerd en de rest van de ingediende aanvragen is nog in verwerking.


Werkzaamheidsgraad

‘Onze doelstelling in Vlaanderen is om toe te werken naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent, dat is belangrijk om onze groei en welvaart te vrijwaren,’ zegt Vandromme. ‘Slechts 2 Vlamingen op 100 zijn nog werkzoekend. Daarom moeten we nieuwe talenten verleiden de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Die nieuwe talenten kunnen we vinden bij de niet-beroepsactieven. Dat gaat bijvoorbeeld over leefloongerechtigden, langdurig zieken, maar zeker ook over personen met een arbeidsbeperking,’ aldus Vandromme.

Ongeveer 17 procent van de werkzoekenden in Vlaanderen heeft een arbeidsbeperking. Momenteel vinden zij vooral werk in het collectief maatwerk, de vroegere beschutte of sociale werkplaatsen. Sinds 1 juli kan dat dus ook in reguliere bedrijven via individueel maatwerk.

Nieuws

450.000 euro Vlaamse middelen om Huizen van het Kind in de Westhoek te versterken

De verschillende Huizen van het Kind uit de eerstelijnszone Westhoek, gaan in de toekomst veel intensiever samenwerken. Ze werden door de Vlaamse Regering als pilootproject geselecteerd en kunnen zo in de komende twee jaar op maar liefst 450.000 euro rekenen. ‘Samenwerking zit ons, Westhoekinwoners, in het bloed. Dat hebben we al vaker bewezen,’ zegt een tevreden Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen in Poperinge die het dossier hielp verdedigen in Brussel. ‘De extra middelen vanuit Vlaanderen zien we als een noodzakelijk element om onze plannen verder uit te werken én als een erkenning voor onze vastberaden wil tot samenwerking. Door de krachten te bundelen komen we verder!’

Programma Parkconcerten 2024 is bekend

Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf op het podium van de Parkconcerten tijdens 5 muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

Nieuw registratiesysteem voor IBO Hopsakee

Op 1 juni start de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee in Poperinge met een nieuw registratiesysteem. Ouders kunnen voortaan werken met een badge, waarmee ze zelf de aankomst- en vertrektijden van hun kinderen registreren. ‘Een belangrijke stap naar administratieve vereenvoudiging voor ouders én voor ons IBO-team’, stelt bevoegd schepen Loes Vandromme.