Loes Vandromme vraagt oplossing voor leerlingen deeltijds beroepsonderwijs bij nieuwe regeling Duaal Leren

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Vanaf september 2021 zullen leerlingen uit de Vlaamse Centra Leren en Werken, beter bekend als het deeltijds beroepsonderwijs, niet langer deeltijds school kunnen lopen. Volgens Vlaams parlementslid en onderwijsexperte Loes Vandromme (CD&V) is het goed dat er een voltijds engagement komt voor die vaak kwetsbare groep, maar zijn er toch ook enkele bezorgdheden. “Het nieuwe onderwijsdecreet heeft te weinig aandacht voor leerlingen die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt maar wel willen klaargestoomd worden voor een job.” Het parlementslid pleit voor een aangepaste financiering, meer mogelijkheden om deelkwalificaties te behalen én meer flexibiliteit voor het deeltijds beroepsonderwijs.

Vanaf september 2021, wanneer het nieuwe onderwijsdecreet in werking treed, zullen de Vlaamse centra voor Leren en Werken ingebed worden in het nieuwe systeem van Duaal Leren. “Om een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt voorop te stellen, maakte de Vlaamse regering de voorbije jaren werk van het systeem van ‘Duaal Leren’. Bij duaal leren kunnen leerlingen ervoor kiezen om een onderwijs- en/of beroepskwalificatie te behalen door een combinatie van leren op school én leren op de werkvloer. Duaal leren is geschikt voor jongeren die schoolmoe zijn maar daarom niet leermoe. Met leren op de werkvloer wil de Vlaamse Regering ook ongekwalificeerde uitstroom tegengaan.

Ongerustheid

Toch zorgt de nieuwe regelgeving bij Centra voor Leren & Werken voor grote ongerustheid. “Duaal Leren biedt heel wat opportuniteiten maar houdt weinig rekening met de bestaande moeilijkheden bij jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs. Zo is het deeltijds onderwijs een laatste hoop geworden voor leerlingen van wie de schoolloopbaan niet vlot verloopt, die wegens omstandigheden hun motivatie en interesse in voltijds onderwijs verloren zijn. Nu het deeltijds onderwijs moet inkantelen in duaal leren, zien we niet enkel kansen. We hebben ernstige bezorgdheden over het lot van de meest kwetsbare leerlingen. In de modernisering van het secundair onderwijs met onder andere de nieuwe eindtermen vallen deze jongeren volgens ons uit de boot.”

Dat er in het nieuwe onderwijsdecreet ook geen ruimte is voor uitstel zorgt voor bijkomende ongerustheid: “Vanaf volgend schooljaar wordt leren en werken beperkt tot twee fasen: arbeidsdeelname en de aanloopfase hiernaartoe. Leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs, waar vandaag leerlingen terecht kunnen die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt, moeten vanaf 1 september 2021 dus voltijds naar school.”

 

Financiering herbekijken

Concreet stelt Loes Vandromme voor om de financiering voor de Centra Deeltijds Onderwijs te herbekijken: een voltijds engagement aanbieden voor deze leerlingen, betekent ook nood aan extra ruimte en middelen. Verder moeten er  volgens Vandromme meer kwalificatiemogelijkheden in de aanloopfase zijn: wie een bepaalde set van competenties haalt in de aanloopfase zou daarvoor ook moeten gekwalificeerd worden. Dit kan in de later (school)loopbaan een opstap zijn naar een volwaardige beroeps- of onderwijskwalificatie. Ten slotte wijst ze ook op de nood aan meer flexibiliteit en maatwerk voor deze leerlingen, rekening houdend met de heel specifieke én diverse doelgroep.

“We mogen die 8.500 veelal kwetsbare leerlingen uit het deeltijds onderwijs niet in de kou laten staan. Hun kwetsbaarheid maakt dat ze heel omzichtig met hen moeten omgaan. Elk talent telt voor ons,” besluit Loes Vandromme.

Nieuws

450.000 euro Vlaamse middelen om Huizen van het Kind in de Westhoek te versterken

De verschillende Huizen van het Kind uit de eerstelijnszone Westhoek, gaan in de toekomst veel intensiever samenwerken. Ze werden door de Vlaamse Regering als pilootproject geselecteerd en kunnen zo in de komende twee jaar op maar liefst 450.000 euro rekenen. ‘Samenwerking zit ons, Westhoekinwoners, in het bloed. Dat hebben we al vaker bewezen,’ zegt een tevreden Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen in Poperinge die het dossier hielp verdedigen in Brussel. ‘De extra middelen vanuit Vlaanderen zien we als een noodzakelijk element om onze plannen verder uit te werken én als een erkenning voor onze vastberaden wil tot samenwerking. Door de krachten te bundelen komen we verder!’

Programma Parkconcerten 2024 is bekend

Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf op het podium van de Parkconcerten tijdens 5 muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

Nieuw registratiesysteem voor IBO Hopsakee

Op 1 juni start de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee in Poperinge met een nieuw registratiesysteem. Ouders kunnen voortaan werken met een badge, waarmee ze zelf de aankomst- en vertrektijden van hun kinderen registreren. ‘Een belangrijke stap naar administratieve vereenvoudiging voor ouders én voor ons IBO-team’, stelt bevoegd schepen Loes Vandromme.