Loes Vandromme vraagt oplossing voor leerlingen deeltijds beroepsonderwijs bij nieuwe regeling Duaal Leren

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Vanaf september 2021 zullen leerlingen uit de Vlaamse Centra Leren en Werken, beter bekend als het deeltijds beroepsonderwijs, niet langer deeltijds school kunnen lopen. Volgens Vlaams parlementslid en onderwijsexperte Loes Vandromme (CD&V) is het goed dat er een voltijds engagement komt voor die vaak kwetsbare groep, maar zijn er toch ook enkele bezorgdheden. “Het nieuwe onderwijsdecreet heeft te weinig aandacht voor leerlingen die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt maar wel willen klaargestoomd worden voor een job.” Het parlementslid pleit voor een aangepaste financiering, meer mogelijkheden om deelkwalificaties te behalen én meer flexibiliteit voor het deeltijds beroepsonderwijs.

Vanaf september 2021, wanneer het nieuwe onderwijsdecreet in werking treed, zullen de Vlaamse centra voor Leren en Werken ingebed worden in het nieuwe systeem van Duaal Leren. “Om een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt voorop te stellen, maakte de Vlaamse regering de voorbije jaren werk van het systeem van ‘Duaal Leren’. Bij duaal leren kunnen leerlingen ervoor kiezen om een onderwijs- en/of beroepskwalificatie te behalen door een combinatie van leren op school én leren op de werkvloer. Duaal leren is geschikt voor jongeren die schoolmoe zijn maar daarom niet leermoe. Met leren op de werkvloer wil de Vlaamse Regering ook ongekwalificeerde uitstroom tegengaan.

Ongerustheid

Toch zorgt de nieuwe regelgeving bij Centra voor Leren & Werken voor grote ongerustheid. “Duaal Leren biedt heel wat opportuniteiten maar houdt weinig rekening met de bestaande moeilijkheden bij jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs. Zo is het deeltijds onderwijs een laatste hoop geworden voor leerlingen van wie de schoolloopbaan niet vlot verloopt, die wegens omstandigheden hun motivatie en interesse in voltijds onderwijs verloren zijn. Nu het deeltijds onderwijs moet inkantelen in duaal leren, zien we niet enkel kansen. We hebben ernstige bezorgdheden over het lot van de meest kwetsbare leerlingen. In de modernisering van het secundair onderwijs met onder andere de nieuwe eindtermen vallen deze jongeren volgens ons uit de boot.”

Dat er in het nieuwe onderwijsdecreet ook geen ruimte is voor uitstel zorgt voor bijkomende ongerustheid: “Vanaf volgend schooljaar wordt leren en werken beperkt tot twee fasen: arbeidsdeelname en de aanloopfase hiernaartoe. Leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs, waar vandaag leerlingen terecht kunnen die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt, moeten vanaf 1 september 2021 dus voltijds naar school.”

 

Financiering herbekijken

Concreet stelt Loes Vandromme voor om de financiering voor de Centra Deeltijds Onderwijs te herbekijken: een voltijds engagement aanbieden voor deze leerlingen, betekent ook nood aan extra ruimte en middelen. Verder moeten er  volgens Vandromme meer kwalificatiemogelijkheden in de aanloopfase zijn: wie een bepaalde set van competenties haalt in de aanloopfase zou daarvoor ook moeten gekwalificeerd worden. Dit kan in de later (school)loopbaan een opstap zijn naar een volwaardige beroeps- of onderwijskwalificatie. Ten slotte wijst ze ook op de nood aan meer flexibiliteit en maatwerk voor deze leerlingen, rekening houdend met de heel specifieke én diverse doelgroep.

“We mogen die 8.500 veelal kwetsbare leerlingen uit het deeltijds onderwijs niet in de kou laten staan. Hun kwetsbaarheid maakt dat ze heel omzichtig met hen moeten omgaan. Elk talent telt voor ons,” besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.