Meer dan 20.000 West-Vlaamse kinderen krijgen vanaf dit jaar wél een schooltoeslag

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Met de integratie van de schooltoelagen in het Groeipakket onder de vorm van de selectieve participatietoeslagen of de schooltoeslag, is de automatische toekenning sinds dit schooljaar een feit. Gezinnen moeten geen aanvraag meer doen. Elk kind dat recht heeft op de schooltoeslag, ontvangt deze ook. En dat heeft grote effecten, zo blijkt uit cijfers die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V, bij minister Beke opvroeg.

“Voor het schooljaar 2019-2020 ontvingen zo’n 450.000 kinderen een schooltoeslag. Dat zijn er ongeveer 115.000 meer dan in het schooljaar 2018-2019. Specifiek in West-Vlaanderen, ontvangen nu 20.032 kinderen extra, een schooltoeslag,” stelt Loes Vandromme.

Die sterke toename van bijna 35% op Vlaams niveau, toont aan dat in het vroegere systeem heel wat mensen niet aanvroegen waar ze recht op hadden. Bovendien ligt het gemiddeld bedrag dat men ontvangt ook zo’n 97 euro hoger dan vroeger. In West-Vlaanderen stijgt dat gemiddeld bedrag met 93 euro tegenover vorige jaren.

We zien nu dat 39,4% van de kinderen recht heeft op een schooltoeslag. Gelet op de inkomensgrenzen die gelden voor de schooltoeslag, wijst dit erop dat heel wat kinderen in een gezin met een beperkt inkomen wonen. Dit stemt overeen met de inkomensgegevens van de KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid) waaruit blijkt dat 39,2% van de gezinnen met kinderen in Vlaanderen een bruto belastbaar inkomen van minder dan 45.000 euro heeft.

“Een grondige evaluatie van het groeipakket, staat later dit jaar nog gepland, maar de eerste opgevraagde cijfers met betrekking tot de schooltoeslagen zijn alvast positief,” besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.