Meer Vlaamse leerlingen steken de landsgrens over

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

In vijf jaar tijd is er een duidelijke stijging merkbaar van het aantal Vlaamse leerlingen dat onze landsgrens oversteekt om in één van onze buurlanden naar school te gaan. Vooral het aantal Vlaamse leerlingen dat voor een Nederlandse school kiest, steeg opvallend. De omgekeerde beweging (leerlingen uit buurlanden die in Vlaanderen naar school komen) komt nog altijd veel vaker voor, maar vertoont nu een dalende trend. Opvallend: het aantal leerlingen piekte wel in het schooljaar 2018-2019 dat de coronajaren voorafging. ‘Misschien herstelt de trend zich weer,’ zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme die de cijfers van heel nabij opvolgt. ‘Hoewel er tijdens de crisis goede afspraken waren over leerlingen die de landsgrenzen dienden over te steken om naar school te gaan, zullen de coronamaatregelen wellicht toch tot wat terughoudendheid hebben geleid.’

Vlaamse leerlingen in het buitenland

Hoewel het om kleine aantallen gaat, stijgt het aantal Vlaamse leerlingen dat in het buitenland naar  school gaat, wel opvallend. In 2014-2015 ging het nog om 478 leerlingen. Vijf jaar later waren dat al 605 leerlingen.

‘Die stijging heeft vooral te maken met het aantal Vlaamse leerlingen dat voor een Nederlandse school kiest. Hun aantal stijgt van 275 in 2014-2015 naar 474 in 2020-2021’, licht Loes Vandromme toe.

Het aantal Vlaamse leerlingen dat in Frankrijk les volgt, bleef de laatste jaren vrij stabiel.

Het aantal leerlingen dat in Duitsland en Luxemburg school volgt is bijzonder klein.

 

Leerlingen uit buurlanden op Vlaamse schoolbanken

In het schooljaar van 2018-2019 kwamen nog 3262 leerlingen vanuit onze buurlanden naar Vlaanderen om school te lopen. Maar sinds de coronacrisis is dit cijfer met 8.65% gedaald tot 2980 leerlingen in het schooljaar 2021-22. ‘Het dalende aandeel Nederlandse leerlingen is hier de grootste oorzaak van,’ weet Loes Vandromme.  ‘Terwijl er in 2018-19 nog 3064 Nederlandse leerlingen op onze Vlaamse schoolbanken zaten, zien we er nu nog maar 2771. Het aantal leerlingen uit Duitsland en Frankrijk steeg wél van respectievelijk 8 naar 13 en van 183 naar 189 leerlingen. Het aantal leerlingen uit Luxemburg bleef gelijk (7 leerlingen).

 

“Voor Franse kinderen die les volgen in Vlaanderen is het taalaspect belangrijk. Meestal zijn het de ouders die hun kinderen echt het Nederlands willen ‘meegeven’. In Noord-Frankrijk is er een groeiende belangstelling voor het Nederlands. Bij een groep mensen speelt het Frans-Vlaamse gedachtegoed zeker nog een rol. Enkele generaties geleden sprak iedereen er immers nog ‘Vlaams’. Daarna verwaterde dit wat, maar nu is er opnieuw meer belangstelling voor de Vlaamse buren en hun taal. Bovendien biedt het leren van Nederlands extra perspectief voor de toekomst,” legt Loes Vandromme uit, zelf schepen in de grensstad Poperinge.  “Onderwijs biedt de kans om de taalbarrière te overbruggen.”

Nieuws

450.000 euro Vlaamse middelen om Huizen van het Kind in de Westhoek te versterken

De verschillende Huizen van het Kind uit de eerstelijnszone Westhoek, gaan in de toekomst veel intensiever samenwerken. Ze werden door de Vlaamse Regering als pilootproject geselecteerd en kunnen zo in de komende twee jaar op maar liefst 450.000 euro rekenen. ‘Samenwerking zit ons, Westhoekinwoners, in het bloed. Dat hebben we al vaker bewezen,’ zegt een tevreden Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen in Poperinge die het dossier hielp verdedigen in Brussel. ‘De extra middelen vanuit Vlaanderen zien we als een noodzakelijk element om onze plannen verder uit te werken én als een erkenning voor onze vastberaden wil tot samenwerking. Door de krachten te bundelen komen we verder!’

Programma Parkconcerten 2024 is bekend

Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf op het podium van de Parkconcerten tijdens 5 muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

Nieuw registratiesysteem voor IBO Hopsakee

Op 1 juni start de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee in Poperinge met een nieuw registratiesysteem. Ouders kunnen voortaan werken met een badge, waarmee ze zelf de aankomst- en vertrektijden van hun kinderen registreren. ‘Een belangrijke stap naar administratieve vereenvoudiging voor ouders én voor ons IBO-team’, stelt bevoegd schepen Loes Vandromme.