Meer Vlaamse leerlingen steken de landsgrens over

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

In vijf jaar tijd is er een duidelijke stijging merkbaar van het aantal Vlaamse leerlingen dat onze landsgrens oversteekt om in één van onze buurlanden naar school te gaan. Vooral het aantal Vlaamse leerlingen dat voor een Nederlandse school kiest, steeg opvallend. De omgekeerde beweging (leerlingen uit buurlanden die in Vlaanderen naar school komen) komt nog altijd veel vaker voor, maar vertoont nu een dalende trend. Opvallend: het aantal leerlingen piekte wel in het schooljaar 2018-2019 dat de coronajaren voorafging. ‘Misschien herstelt de trend zich weer,’ zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme die de cijfers van heel nabij opvolgt. ‘Hoewel er tijdens de crisis goede afspraken waren over leerlingen die de landsgrenzen dienden over te steken om naar school te gaan, zullen de coronamaatregelen wellicht toch tot wat terughoudendheid hebben geleid.’

Vlaamse leerlingen in het buitenland

Hoewel het om kleine aantallen gaat, stijgt het aantal Vlaamse leerlingen dat in het buitenland naar  school gaat, wel opvallend. In 2014-2015 ging het nog om 478 leerlingen. Vijf jaar later waren dat al 605 leerlingen.

‘Die stijging heeft vooral te maken met het aantal Vlaamse leerlingen dat voor een Nederlandse school kiest. Hun aantal stijgt van 275 in 2014-2015 naar 474 in 2020-2021’, licht Loes Vandromme toe.

Het aantal Vlaamse leerlingen dat in Frankrijk les volgt, bleef de laatste jaren vrij stabiel.

Het aantal leerlingen dat in Duitsland en Luxemburg school volgt is bijzonder klein.

 

Leerlingen uit buurlanden op Vlaamse schoolbanken

In het schooljaar van 2018-2019 kwamen nog 3262 leerlingen vanuit onze buurlanden naar Vlaanderen om school te lopen. Maar sinds de coronacrisis is dit cijfer met 8.65% gedaald tot 2980 leerlingen in het schooljaar 2021-22. ‘Het dalende aandeel Nederlandse leerlingen is hier de grootste oorzaak van,’ weet Loes Vandromme.  ‘Terwijl er in 2018-19 nog 3064 Nederlandse leerlingen op onze Vlaamse schoolbanken zaten, zien we er nu nog maar 2771. Het aantal leerlingen uit Duitsland en Frankrijk steeg wél van respectievelijk 8 naar 13 en van 183 naar 189 leerlingen. Het aantal leerlingen uit Luxemburg bleef gelijk (7 leerlingen).

 

“Voor Franse kinderen die les volgen in Vlaanderen is het taalaspect belangrijk. Meestal zijn het de ouders die hun kinderen echt het Nederlands willen ‘meegeven’. In Noord-Frankrijk is er een groeiende belangstelling voor het Nederlands. Bij een groep mensen speelt het Frans-Vlaamse gedachtegoed zeker nog een rol. Enkele generaties geleden sprak iedereen er immers nog ‘Vlaams’. Daarna verwaterde dit wat, maar nu is er opnieuw meer belangstelling voor de Vlaamse buren en hun taal. Bovendien biedt het leren van Nederlands extra perspectief voor de toekomst,” legt Loes Vandromme uit, zelf schepen in de grensstad Poperinge.  “Onderwijs biedt de kans om de taalbarrière te overbruggen.”

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.