Nog lang geen laptop voor iedere (West-Vlaamse) leerling

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Toen de lockdown scholen noodgedwongen deed overschakelen op afstandsonderwijs, kwam de urgente vraag naar een laptop voor elke leerling in het secundair. Er werd toen heel snel geschakeld. De vzw Digital for Youth verdeelde uiteindelijk in totaal 11.011 laptops.

Maar we zijn er nog lang niet,” stelt Vlaams parlementslid en onderwijscommissaris Loes Vandromme. ”In totaal werden immers 18.840 aanvragen, alleen al voor secundaire scholen, geregistreerd. Nu de start van het schooljaar nadert, blijft de vraag in West-Vlaanderen heel groot. Het aantal verdeelde laptops was er voor de zomervakantie alvast ondermaats waardoor nog vele leerlingen in de kou bleven staan.”

Loes Vandromme roept minister Weyts dan ook op om verdere inspanningen te leveren zodat iedere leerling effectief over een computer zal beschikken.

De vzw Digital for Youth kreeg in het voorjaar de opdracht om zoveel mogelijk computers in te zamelen en gebruiksklaar te maken, om ze daarna te verdelen onder alle Vlaamse secundaire scholen. Die konden er zo kwetsbare leerlingen mee helpen. Het bleek een gigantische operatie die er uiteindelijk toch voor zorgde dat heel wat leerlingen digitaal afstandsonderwijs konden volgen.

Ook veel scholen, lokale besturen, vzw’s en bedrijven leenden tijdelijk hun infrastructuur uit of zetten plaatselijke projecten op rond het inzamelen van laptops. Deze waren vooral bestemd voor kwetsbare gezinnen die geen computer hadden of gezinnen waarin verschillende kinderen een computer nodig hadden.

Al gauw bleek de vraag evenwel veel groter dan het aanbod en waren er ook kritische bedenkingen over het verloop van de verdeling. Digital for Youth lijstte alle vragen op en hanteerde dat overzicht om de laptops te verspreiden. “Er werd voorrang gegeven aan BuSo-scholen en scholen met een hoge OKI-score (scholen met in verhouding meer leerlingen uit kansengroepen). Maar verder kreeg wie bovenaan de lijst stond alle gevraagde laptops. Voor wie onderaan de lijst stond, was er niets meer over,” stelt algemeen directeur van het OLVi, Poperinge Lieven Delvoye. 

De klus is dus nog niet geklaard,” stelt Loes Vandromme. Uit cijfers die de minister vrijgaf blijkt immers een grote discrepantie tussen de verschillende provincies.

37.5% van alle laptops in het onderwijsproject, werd in de provincie Antwerpen verdeeld.

In West-Vlaanderen was dat 9.6%.

”In totaal werden 1039 laptops geleverd, verdeeld over 38 West-Vlaamse scholen. Meer specifiek in de Westhoek kregen welgeteld 4 scholen samen 79 computers uit dit project,” geeft Loes Vandromme mee. ”Dat is beschamend weinig op een populatie van meer dan 220.000 Westhoekinwoners.”

Straks kunnen alle leerlingen weer naar school, maar de kans dat er tijdelijk of gedeeltelijk weer zal moeten overgeschakeld worden op afstandsonderwijs, is reëel. De vraag naar een computer voor iedere leerling blijft dus nog altijd even urgent,’” besluit Loes Vandromme. “Het is cruciaal om alle leerlingen mee te krijgen. Een digitale kloof kan leiden tot een sociale kloof.”

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.