Preventieadviseurs hebben cruciale rol maar krijgen te weinig erkenning

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Binnen een tweetal weken zwaaien de schoolpoorten opnieuw open. “Het liefst met zo weinig mogelijk beperkingen voor directies, leerkrachten en leerlingen, maar uiteraard onder veilige omstandigheden,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V en onderwijsspecialist Loes Vandromme. “Daarom is het voor CD&V nu meer dan ooit van belang dat de preventieadviseurs in opperste staat van paraatheid zijn. Preventieadviseurs spelen immers een cruciale rol in het verzoenen van twee basisrechten: het recht op onderwijs en het recht op veiligheid van directies, leerkrachten en leerlingen.” Volgens Vandromme krijgen preventieadviseurs vandaag te weinig erkenning en ondersteuning om ten volle hun rol te kunnen spelen.  

Door corona uit de schaduw

In het laatste anderhalf jaar kwam de taak van preventieadviseur op school heel vaak op de voorgrond. Scholen stonden voor enorme uitdagingen door de coronacrisis en de preventieadviseurs waren heel belangrijke spelers in de plaatselijke regie rond de uitrol van coronamaatregelen op school. “Door de coronacrisis raakten meer mensen bekend met de rol en taak van de preventieadviseurs. Maar ook het gebrek aan erkenning werd duidelijk,” stelt Vandromme.

De functie van ‘preventie-adviseur’ is op vandaag geen afzonderlijk ambt binnen de regelgeving rond het onderwijspersoneel. In eerste instantie wil Vandromme zicht krijgen op wie de preventieadviseurs zijn en hoe ze werken. “Zo kunnen we ze ook gericht ondersteunen en extra opleiding aanbieden,” zegt het parlementslid. “De minister heeft geen zicht op de groep van preventieadviseurs die vandaag aan het werk zijn in het Vlaamse onderwijsveld. Net omdat er geen apart ambt van preventieadviseur bestaat, is het daarnaast niet altijd evident om personeelsleden te vinden die deze belangrijke en niet-evidente taak op zich willen nemen.”

 

Belangrijke taak ook erkennen

Naast het in kaart brengen van de preventieadviseurs die aan de slag zijn in het onderwijsveld pleit Vandromme ook voor meer erkenning door aparte uren of punten te voorzien voor het werk van preventieadviseurs. “Nu moeten schoolbesturen uren en punten samenbrengen om de functie van preventieadviseur volwaardig in te vullen. Een preventieadviseur neemt deze opdracht nu steeds vanuit een ander ambt op. Heel vaak ‘delen’ scholen ook een preventie-adviseur, wat op zich geen knelpunt hoeft te zijn.”

 

Ondertussen moeten we op zoek gaan naar manieren om preventie-adviseurs in hun zeer specifieke functie nog beter te ondersteunen. Extra intervisie en opleiding via bijvoorbeeld prioritaire bijscholingen door de onderwijsverstrekkers zou hier een mogelijkheid kunnen zijn. En hoewel ‘welzijn op het werk’ in hoofdzaak een federale materie is, zou ook de onderwijsinspectie hier een controlefunctie kunnen vervullen,” zegt Loes Vandromme.

 

Tot slot wijst Vandromme op de rol van de preventieadviseur bij de luchtkwaliteit in klassen en de mogelijke aankoop van CO2-meters. “Goed opgeleide preventieadviseurs kunnen scholen adviseren bij het creëren van een gezonde schoolomgeving en raad geven waar en wanneer de aanschaf van CO2-meters opportuun is. De resolutie die we eind vorig jaar in de coronacommissie unaniem goedkeurden heeft het over de ‘nood aan meer concrete, duidelijke richtlijnen en een snelle toegang tot de aanschaf van CO2-meters, eventueel via een groepsaankoop, voor scholen’. Preventieadviseurs spelen een cruciale rol om dit in goede banen te leiden,” besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.