Rapport van de Commissie van Wijzen is klaar: mijn eerste reactie

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Loes Vandromme, onderwijsexperte en Vlaams parlementslid voor cd&v reageert dat het goed is dat de Commissie van Wijzen haar rapport heeft bezorgd. “Maar we moeten ook helaas vaststellen dat dit rapport erg laat komt. Cd&v vraagt al van bij het begin van deze legislatuur grondige hervormingen die de kwaliteit van ons onderwijs voor elke leerling zouden ten goede komen, bijvoorbeeld via lerarenloopbaanpact om leerkrachten terug het respect te geven dat ze verdienen.”

“Bij een eerste lezing neigen heel wat conclusies in het rapport bovendien sterk naar wat wij als partij al langer naar voren schuiven – denk maar aan elementen zoals meer autonomie voor schoolleiders en ontkleuring van middelen.”

Maar stilstaan en terugkijken naar het verleden, daar heeft geen enkele school of leerling ook maar iets aan. Cd&v wil beter doen en zal het rapport grondig analyseren. Het rapport biedt een stevige basis om het belangrijke debat met en tussen de sociale partners op gang te brengen en kan op die manier ongetwijfeld inspirerend zijn voor een volgend Vlaams regeerakkoord.

Het doel moet altijd zijn om onze onderwijskwaliteit te waarborgen en het vertrouwen in sterke leerkrachten en directeurs uit te spreken.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.