Reactie op nieuwe PISA-resultaten

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Mijn onderwijshart bloedt…

Vandaag werden de nieuwe PISA-resultaten bekend gemaakt en ze zijn barslecht.

Dat kan niemand ontkennen.

De onderwijskwaliteit, waarvoor ons land ooit bejubeld werd en die ons tot de kenniseconomie maakt die we vandaag zijn, dreigt in een negatieve spiraal terecht te komen.

Ik pas voor polariserende en onproductieve vingerwijzingen naar deze of gene wiens ‘schuld’ het zou zijn. We zijn het allen verschuldigd, maar vooral aan onze jongeren, onze toekomstige volwassenen, om eendrachtig samen te werken. Andere landen hebben ons al getoond dat een langetermijnvisie met een brede kijk op onderwijskwaliteiten (meervoud, want kennis is de basis, maar het gaat om meer dan dat, denk maar aan leerlingmotivatie) de weg vooruit is.

Een combinatie van verschillende oorzaken heeft ons tot deze slechte resultaten geleid. Fundamenteel begint goed onderwijs met goede leerkrachten. Het lerarentekort kan niet anders dan een impact hebben op de prestaties van onze jongeren.

We spreken vaak over wat niet goed gaat, maar ik wil vooral iedereen die het beste voorheeft met ons onderwijs een hart onder de riem steken.

Een constructief voorstel dat naadloos past in een brede visie op kwaliteitsborging, is het ontvoogden van scholen die goed presteren. Scholen die sterk staan en goed besturen, moeten daarvoor beloond worden met vertrouwen, meer eigen beslissingsrecht over het inzetten van personeelsleden en het gebruik van werkingsmiddelen. Op die manier kunnen we scholen stimuleren om eigenaar te worden van hun kwaliteit en echt aan de slag te gaan met de resultaten van de Vlaamse Toetsen... 

 

Al te vaak is er enkel een stok voor wie het niet goed doet, maar geen wortel voor wie wel slaagt in het aangaan van de vele uitdagingen. En scholen die extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben, laten we niet in de kou staan. Juist die scholen verdienen onze maximale aandacht.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.