Schakel buddygezinnen voor kwetsbare kinderen in!

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Samen met mijn collega Katrien Schryvers stel ik voor dat bij de eerste versoepeling van maatregelen  kwetsbare kinderen en jongeren terecht zouden kunnen in een buddygezin. Kinderen en jongeren zijn door de corona-maatregelen genoodzaakt zo veel mogelijk thuis te blijven. En dat is niet voor elk kind evident. Als we maatregelen terugschroeven, moeten we ook het algemeen welzijn vooropstellen, en eerst mee die maatregelen terugschroeven die de meest kwetsbaren het hardst treffen. We willen hierbij een zeer concreet voorstel doen: koppel kinderen en jongeren in moeilijke thuissituaties zodra mogelijk aan een buddygezin of een gastgezin dat hen op een aantal momenten opvangt en o.a. begeleidt met schoolwerk.

De tol die we betalen voor de coronamaatregelen -die nodig zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken- raakt in het bijzonder de meest kwetsbaren in onze samenleving, zo merken Vlaams parlementsleden Katrien Schryvers en Loes Vandromme op. Zij maken zich grote zorgen over kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties die nu al een lange periode in thuisquarantaine doorbrengen. School, vrienden en hobby’s zijn weggevallen. Voor kinderen in moeilijke of zelfs gevaarlijke gezinssituaties is dit extra moeilijk. Zij zijn deze periode volledig overgeleverd aan hun lot. Er is opvang in de scholen en een aanbod aan online-hulpverlening, maar net de meest kwetsbare kinderen worden daarmee het minst bereikt.

Daarom deden we eerder al een oproep om kwetsbare kinderen meer actief naar de scholen en opvang toe te leiden. Met ons voorstel rond ‘buddygezinnen’ gaan we nog een stap verder en hopen wij voor de meest kwetsbaren zo snel als mogelijk een uitweg te bieden.

Buddygezin

Een ‘buddygezin’ is een gezin dat een kwetsbaar kind een aantal momenten per week opvangt. “In de praktijk zal dit heel vaak een gezin zijn dat een band heeft met het kind. Zo zouden ouders van klasgenoten of zelfs leerkrachten zich bijvoorbeeld kunnen opgeven als buddygezin. De bedoeling is om de gezinnen een wetgevend kader te bieden waarbinnen zij aan kleinschalige hulpverlening kunnen doen. Een buddygezin kan nooit kinderen uit verschillende gezinnen opvangen.

Daarenboven moeten de regels van social distancing ook zo goed als mogelijk nageleefd worden, rekening houdend met wat men voorschrijft voor scholen. Kinderen kunnen om heel uiteenlopende redenen baat hebben bij een buddygezin. Denk maar aan ouders die ziek of herstellende zijn, die een psychische kwetsbaarheid hebben, eenoudergezinnen of heel kroostrijke gezinnen, gezinnen met een gebrek aan financiële middelen of een gebrek aan talenkennis om het kind te begeleiden met schoolwerk.

In de praktijk zal een buddygezin heel vaak een gezin zijn dat een band heeft met het kind

Mijn collega Katrien en ikzelf zijn ervan overtuigd dat heel wat ouders van klasgenootjes, leerkrachten of kennissen nu soms met lede ogen toekijken en graag zouden bijspringen. Concreet vragen wij daarom dat, bij een eerste versoepeling van de maatregelen, zeker aan kwetsbare kinderen zou worden toegestaan om met één ander gezin contact te hebben.  Door te werken met vaste buddygezinnen blijft de bubbel rond het gezin nog altijd heel klein. Als we via een samenwerking tussen school, CLB en sociale dienst van het OCMW ervoor kunnen zorgen dat kwetsbare kinderen een aantal momenten per week terecht kunnen bij een buddygezin, kunnen ze zo soms even op adem komen buiten hun thuissituatie, kunnen ze sociale contacten onderhouden en kunnen ze begeleiding krjigen bij hun schoolwerk. Zo helpen we hen na de heropstart van de scholen ook sneller en gemakkelijker deze moeilijke periode achter zich te laten.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.