Veel minder structurele promomiddelen in buurlanden voor onze Vlaamse toeristische sector

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Het structurele budget dat de Vlaamse overheid spendeert aan de promotie van Vlaanderen als toeristische sector in onze buurlanden, is in vier jaar tijd flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij de bevoegde minister. ‘In vergelijking met 2019 gaat het over een algemene daling van net geen 400.000 euro of maar liefst 33%,’ berekende het parlementslid. Opvallend daarbij is dat de budgetten en de evolutie per buurland heel sterk verschillen. Het promotiebudget voor Duitsland kreeg een flink boost. De middelen om Vlaanderen in Nederland te promoten kelderden zo ongeveer. Voor Luxemburg wordt geen apart budget voorzien. Anderzijds zijn er in 2023 wel extra inspanningen via relancemiddelen, maar die doven na dit jaar grotendeels uit. ‘Nu er geen reisbeperkingen meer zijn, is het hoog tijd om de structurele middelen voor promotie weer minstens op het niveau van voor de coronapandemie te brengen,’ vindt Vandromme.

Toerisme Vlaanderen behartigt de belangen van de toeristische sector in Vlaanderen en Brussel. ‘Het actief promoten van Vlaanderen als uitstekende toeristische bestemming in het buitenland om zo meer internationale bezoekers aan te trekken, is één van de belangrijke pijlers in hun actieplan,’ weet Loes Vandromme. Toerisme Vlaanderen voert promotie op thematische basis. Promotiecampagnes kunnen focussen op ‘erfgoed’, het ‘culinaire aspect’, ‘fietsen’ of ‘natuur’.

 

Cijfers niet gelijkmatig verdeeld

Uit de cijfers die het parlementslid opvroeg, blijkt nu dat het totale promotiebudget in onze buurlanden flink gedaald is ten opzichte van het pre-coronajaar 2019.  ‘In 2019 werd er in totaal nog 1.200.850 euro uitgegeven. Voor 2023 is er 806.910 euro voorzien. Dat is een daling van bijna 400.000 euro of 33%.’

De verschillen tussen en de evolutie per buurland(en) vallen op.  Voor Duitsland is er een stijging van 30% investering, van 274.391 euro uitgegeven in 2019 tegenover 356.000 euro voorzien voor 2023.

Voor Frankrijk noteren we 44% minder promobudget: van 192.500 euro naar 107.410 euro. De budgetten voor promotie in Nederland kelderden de voorbije 4 jaar met 71% minder investeringen: van 482.000 euro naar nog slechts 140.000 euro. En voor het Verenigd Koninkrijk tot slot is er 19% minder aan promobudget voorzien: van 251.959 euro naar 203.500 euro.

Voor promotie van Vlaanderen in het Groot Hertogdom Luxemburg is helemaal geen budget voorzien.

 

Focus op verschillende thema’s

Toerisme Vlaanderen waakt erover dat Vlaanderen in zijn geheel als bestemming in de kijker wordt gezet waardoor de verschillende toeristische regio’s ook automatisch mee gepromoot worden. De focus op bepaalde thema’s ligt voor ieder land toch wat anders. Voor de Duitse markt wordt nu meer ingezet op de culinaire en natuur- thema’s, iets minder op erfgoed. Voor Frankrijk was er in 2019 uitsluitend budget om in te zetten op erfgoedthema’s. Deze post is nu fel verminderd, maar er is ook (beperkt) budget voor de thema’s ‘fietsland’, ‘culinair’ en ‘natuur’. Op de Nederlandse markt merken we een grote daling voor alle thema’s. Opvallend daarbij is dat er de laatste 5 jaar voor Nederland nog geen euro is geïnvesteerd in culinaire thema’s. En voor het Verenigd Koninkrijk tot slot, blijft de klemtoon op ‘erfgoed’. Voor het thema ‘natuur’ bijvoorbeeld zijn er daar helemaal geen promotiebudgetten voorzien.

Drie bijzondere inspanningen

In het kader van de relance na corona waren er drie bijzondere inspanningen, de zogenaamde herstelprojecten nl. het kunststedenactieplan, het TV-programma Vlaanderen Vakantieland en de middelen voor de herdenking van Wereldoorlog I. Het kunststedenactieplan en de extra inspanningen voor Vlaanderen Vakantieland lopen eind dit jaar af. Deze middelen worden lang niet exclusief aan promotie in onze buurlanden gespendeerd.

Oproep tot meer samenwerking

Toerisme Vlaanderen heeft al een nauwe samenwerking met de provinciale toeristische diensten zoals bijvoorbeeld Westtoer in West-Vlaanderen. Deze provinciale organisaties staan voor elk van hun toeristische bestemmingen in voor een marketingcampagne die prioritair gericht is op de binnenlandse markt. Maar er is ook de ambitie om samen de buurmarkten nog beter te bereiken. ‘Er liggen zeker nog heel wat mogelijkheden in buurmarkten zoals Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, waar men kan op inzetten,’ geeft Loes Vandromme mee. Vandromme roept daarom op tot nog meer samenwerking tussen de Vlaamse en provinciale toerisme-actoren. ‘Bij de opmaak van internationale promoplannen is er wel een overlegmoment en worden de provinciale diensten geconsulteerd, maar de provinciale diensten vragen naar een intensieve samenwerking onder een structurele overeenkomst. Door de krachten te bundelen kunnen we zeker nog veel meer opportuniteiten benutten,’ vindt het parlementslid.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.