Veel minder structurele promomiddelen in buurlanden voor onze Vlaamse toeristische sector

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Het structurele budget dat de Vlaamse overheid spendeert aan de promotie van Vlaanderen als toeristische sector in onze buurlanden, is in vier jaar tijd flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij de bevoegde minister. ‘In vergelijking met 2019 gaat het over een algemene daling van net geen 400.000 euro of maar liefst 33%,’ berekende het parlementslid. Opvallend daarbij is dat de budgetten en de evolutie per buurland heel sterk verschillen. Het promotiebudget voor Duitsland kreeg een flink boost. De middelen om Vlaanderen in Nederland te promoten kelderden zo ongeveer. Voor Luxemburg wordt geen apart budget voorzien. Anderzijds zijn er in 2023 wel extra inspanningen via relancemiddelen, maar die doven na dit jaar grotendeels uit. ‘Nu er geen reisbeperkingen meer zijn, is het hoog tijd om de structurele middelen voor promotie weer minstens op het niveau van voor de coronapandemie te brengen,’ vindt Vandromme.

Toerisme Vlaanderen behartigt de belangen van de toeristische sector in Vlaanderen en Brussel. ‘Het actief promoten van Vlaanderen als uitstekende toeristische bestemming in het buitenland om zo meer internationale bezoekers aan te trekken, is één van de belangrijke pijlers in hun actieplan,’ weet Loes Vandromme. Toerisme Vlaanderen voert promotie op thematische basis. Promotiecampagnes kunnen focussen op ‘erfgoed’, het ‘culinaire aspect’, ‘fietsen’ of ‘natuur’.

 

Cijfers niet gelijkmatig verdeeld

Uit de cijfers die het parlementslid opvroeg, blijkt nu dat het totale promotiebudget in onze buurlanden flink gedaald is ten opzichte van het pre-coronajaar 2019.  ‘In 2019 werd er in totaal nog 1.200.850 euro uitgegeven. Voor 2023 is er 806.910 euro voorzien. Dat is een daling van bijna 400.000 euro of 33%.’

De verschillen tussen en de evolutie per buurland(en) vallen op.  Voor Duitsland is er een stijging van 30% investering, van 274.391 euro uitgegeven in 2019 tegenover 356.000 euro voorzien voor 2023.

Voor Frankrijk noteren we 44% minder promobudget: van 192.500 euro naar 107.410 euro. De budgetten voor promotie in Nederland kelderden de voorbije 4 jaar met 71% minder investeringen: van 482.000 euro naar nog slechts 140.000 euro. En voor het Verenigd Koninkrijk tot slot is er 19% minder aan promobudget voorzien: van 251.959 euro naar 203.500 euro.

Voor promotie van Vlaanderen in het Groot Hertogdom Luxemburg is helemaal geen budget voorzien.

 

Focus op verschillende thema’s

Toerisme Vlaanderen waakt erover dat Vlaanderen in zijn geheel als bestemming in de kijker wordt gezet waardoor de verschillende toeristische regio’s ook automatisch mee gepromoot worden. De focus op bepaalde thema’s ligt voor ieder land toch wat anders. Voor de Duitse markt wordt nu meer ingezet op de culinaire en natuur- thema’s, iets minder op erfgoed. Voor Frankrijk was er in 2019 uitsluitend budget om in te zetten op erfgoedthema’s. Deze post is nu fel verminderd, maar er is ook (beperkt) budget voor de thema’s ‘fietsland’, ‘culinair’ en ‘natuur’. Op de Nederlandse markt merken we een grote daling voor alle thema’s. Opvallend daarbij is dat er de laatste 5 jaar voor Nederland nog geen euro is geïnvesteerd in culinaire thema’s. En voor het Verenigd Koninkrijk tot slot, blijft de klemtoon op ‘erfgoed’. Voor het thema ‘natuur’ bijvoorbeeld zijn er daar helemaal geen promotiebudgetten voorzien.

Drie bijzondere inspanningen

In het kader van de relance na corona waren er drie bijzondere inspanningen, de zogenaamde herstelprojecten nl. het kunststedenactieplan, het TV-programma Vlaanderen Vakantieland en de middelen voor de herdenking van Wereldoorlog I. Het kunststedenactieplan en de extra inspanningen voor Vlaanderen Vakantieland lopen eind dit jaar af. Deze middelen worden lang niet exclusief aan promotie in onze buurlanden gespendeerd.

Oproep tot meer samenwerking

Toerisme Vlaanderen heeft al een nauwe samenwerking met de provinciale toeristische diensten zoals bijvoorbeeld Westtoer in West-Vlaanderen. Deze provinciale organisaties staan voor elk van hun toeristische bestemmingen in voor een marketingcampagne die prioritair gericht is op de binnenlandse markt. Maar er is ook de ambitie om samen de buurmarkten nog beter te bereiken. ‘Er liggen zeker nog heel wat mogelijkheden in buurmarkten zoals Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, waar men kan op inzetten,’ geeft Loes Vandromme mee. Vandromme roept daarom op tot nog meer samenwerking tussen de Vlaamse en provinciale toerisme-actoren. ‘Bij de opmaak van internationale promoplannen is er wel een overlegmoment en worden de provinciale diensten geconsulteerd, maar de provinciale diensten vragen naar een intensieve samenwerking onder een structurele overeenkomst. Door de krachten te bundelen kunnen we zeker nog veel meer opportuniteiten benutten,’ vindt het parlementslid.

Nieuws

Bezoek de archeologische werf op de Vroonhofsite

De komende maanden wordt de Vroonhofsite archeologisch onderzocht. Op vrijdag 24 mei kan je de werf bezoeken tijdens het publieksmoment 'Vroonhof: verrassend verleden'. De archeologen van het bedrijf Ruben Willaert nemen je mee en vertellen je alles over de verwachtingen in het oudste hart van de stad en hoe ze te werk zullen gaan.

Je hoeft niet in te schrijven. De rondleidingen starten om 13 u., om 14 u., om 15 u. en om 16 u.

Zorg voor stevig schoeisel.

Project 'Boterhamsters' zorgt voor gezonde brooddozen in VABI Roeselare

Sinds januari 2024 slaan beweging.net West-Vlaanderen, Gezonde Buurt (CM-zone Midden-West-Vlaanderen) en Kotee (Thuiszorgdienst Motena) de handen in elkaar omtrent de lege brooddoos-problematiek, gericht naar middelbare scholieren. Via steun van de stad Roeselare (Elk Telt-subsidies) kregen Hanne Lewyllie (Gezonde Buurt) en Jasminka Poppe (beweging.net) de mogelijkheid om een proefproject op te starten in VABI, scholengroep Sint-Michiel. Vandaag wordt de 500e brooddoos gesmeerd en wordt het project nog eens extra in de kijker gezet.

 

Eindtermen lager onderwijs worden op de lange baan geschoven