Organisatie van zomerscholen is niet te onderschatten

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Zomerscholen zijn een mooi initiatief waar wij als CD&V achter staan. Toch mogen we de organisatie hiervan niet onderschatten. Vlaamse scholen zijn op dit moment bezig met de organisatie van het schooljaar tijdens de coronatijden, een ongeziene uitdaging voor veel scholen en de druk ligt hoog om alles in goede banen te leiden. Daarom vragen wij om de deadline om projecten voor zomerscholen in te dienen uit te stellen. Vandaag ligt die deadline op 5 juni, een datum die niet haalbaar is voor mogelijke initiatiefnemers, die hierdoor geen project kunnen indienen en zo uit de boot vallen.

Daarnaast willen we benadrukken dat de winst van zomerscholen voor ons vooral te halen is uit samenwerking over beleidsdomeinen heen. Mits voldoende flexibiliteit voor lokale besturen kunnen lokale besturen en onderwijsinstellingen over de beleidsdomeinen jeugd, sport en onderwijs heen een samenwerking opzetten. Er bestaan al veel initiatieven zoals speelpleinwerking, die we nu kunnen versterken. Bij die initiatieven willen we niet focussen op wat een kind niet kent of kan, maar net de kinderen op een prikkelende manier stimuleren. In het bijzonder met oog op kinderen uit kwetsbare thuissituaties kan dit het verschil maken.

 

Ten slotte kan het niet de bedoeling zijn van zomerscholen om voor kleuters een remediërend traject op te zetten. Het huidige kader van het kleuteronderwijs schept een omgeving waarin kinderen spelenderwijs en ontwikkelingsgericht de nodige basis inzake kennis, vaardigheden en attitudes verwerven. Kleuters een stimulerende omgeving aanbieden tijdens de zomermaanden? Graag. Maar laat de kleuters vooral kleuters zijn.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.