cd&v wil dat overvolle bussen worden aangepakt met druktemeter, reservatiesysteem en autocars

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

De bussen van De Lijn zitten te vol sinds de start van het schooljaar. Na klachten van heel wat ouders klagen nu ook de vakbonden dit probleem aan. Samen met mijn collega's parlementsleden uit de commissie mobiliteit Lode Ceyssens en Karin Brouwers, willen we dat dit probleem wordt aangepakt door druktemeters te plaatsen, een reservatiesysteem in te voeren en autocarbedrijven in te zetten op lijnen waar meer reizigers zijn dan er capaciteit is. “Bij veel autocarbedrijven staan de bussen stil omdat (school)reizen niet door kunnen gaan, waarom zetten we deze niet in om het traject naar school veiliger te maken?” stelt Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V.

De start van het schooljaar zorgt voor extra drukte op het busverkeer. Veel scholieren die op hetzelfde uur op school moeten zijn nemen dezelfde bussen wat leidt tot overvolle bustrajecten. Bovendien zijn niet alle bussen uitgerust met perfect afgesloten stuurposten, wat de situatie onveilig maakt voor zowel de chauffeurs als voor de leerlingen op de bussen. Na de noodkreet van ouders slaken nu ook de vakbonden alarm en wordt gevraagd aan De Lijn om in te grijpen. CD&V wil dat de overvolle bussen aangepakt worden op drie manieren: met een druktemeter, een reservatiesysteem en door autocars in te zetten op te drukke trajecten. Vorige week diende CD&V hierover al een conceptnota in. We hopen nu dat de voorstellen versneld kunnen opgenomen worden door de minister.

 Druktemeterapp: een soort van Waze voor het openbaar vervoer

Het registreren en meedelen van de bezettingsgraad kan eenvoudig met een  app.  Een gelijkaardig systeem komt er ook voor NMBS, waarom dan niet voor De Lijn? “Laat  reizigers  zelf  aangeven  of  het  al  dan  niet  druk  is  op  hun  bus.  Of waarom  wordt  er  niet  met  geaggregeerde  gsm-data  gewerkt, zoals  vandaag  al wordt toegepast om de files te meten? Op basis van die data kunnen andere reizigers geïnformeerd worden over de bezettingsgraad en kunnen ze beslissen of het al dan niet verstandig is om de bus, tram, metro in kwestie te nemen.  De openbaarvervoersmaatschappijen krijgen op hun beurt een beter inzicht in de behoeften en kunnen hun middelen efficiënter inzetten,” gaat Loes Vandromme verder.

 Reservatiesysteem

Reservatiesystemen zijn alomtegenwoordig sinds de start van de coronacrisis. Door met reservaties te werken op het openbaar vervoer, kunnen  de  bezoekersaantallen  onder  controle  worden  gehouden  en  kan  een  veilig bezoek  worden  gegarandeerd.  Ook  het  openbaar  vervoer  kan  met  een  dergelijk reservatiesysteem  werken.  Reizigers  moeten  een  reservatie  ruim  vooraf  kunnen doorgeven, maar ook in real time. Om de extra drempel van een reservatie weg te nemen voorde meer kwetsbare personen in onze samenleving kunnen er bijvoor-beeld  zuilen  bij  bushokjes  geplaatst  worden,  waar  reizigers  hun  vervoersbewijs met  QR-code  kunnen  inscannen. Dankzij zo een reservatiesysteem kunnen bussen ook flexibeler worden ingezet mochten scholen straks naar code oranje gaan en met halve dagen werken.

 Autocarbedrijven inzetten

Om bestaande busritten tijdens piekmomenten goed te verdelen, kunnen ook extra bussen van private autocarondernemingen ingezet worden. “Er zijn minder toeristische uitstappen per autocar en die voertuigen kunnen eventueel ingezet worden indien De Lijn en haar exploitanten zelf onvoldoende gewone lijnbussen hebben om dit op te vangen. Bovendien zijn ook heel wat autocarbedrijven, die grote omzetverliezen lijden sinds de start van de crisis, zelf vragende partij om mee ingezet te worden,” geeft Loes Vandromme mee.

“Het is goed dat we de schoolpoorten opnieuw maximaal open zetten voor alle leerlingen, maar we moeten dan ook alle randvoorwaarden realiseren. De organisatie van veilig en vlot openbaar vervoer van en naar school is daarbij heel cruciaal. Het is in elk geval goed dat bussen regelmatig ontsmet zullen worden en dat waar mogelijk de chauffeurs de bussen ook extra zullen verluchten. Maar we mogen de problemen die zich stellen niet negeren” besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.