Extra steun voor erkende West-Vlaams uitbatingen van Toerisme voor Allen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

In het voorjaar organiseerde Toerisme Vlaanderen voor de zestiende keer op rij een subsidieoproep voor uitbaters van Toerisme voor Allen-verblijven. Uit West-Vlaanderen kwamen 20 aanvragen binnen. 16 jeugdverblijven en/of vakantiecentra kregen dit jaar samen 329.263 euro subsidies om hun verblijf te moderniseren, kindvriendelijker te maken of in orde te stellen in het kader van de brandveiligheid.  Vorig jaar werd ongeveer evenveel subsidies uitgekeerd, nl. 355.187 euro, maar in 2019 lag het bedrag tot duidelijk hoger (635.374 euro).

Vlaams Parlementslid, Loes Vandromme: ‘Investeren in Toerisme voor Allen blijft, ook post corona een prioriteit om ons toerisme aantrekkelijk te houden voor doelgroepen zoals gezinnen, families, jeugdgroepen en mensen met een beperking.’

Het decreet Toerisme voor Allen legt bepaalde kwaliteits- en veiligheidsnormen op aan niet-commerciële vakantieverblijven. Wie deze normen haalt, kan de erkenning ‘Toerisme voor Allen’ aanvragen. Deze erkenning is ondertussen uitgegroeid tot een duidelijk herkenbaar kwaliteitslabel.

Erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor subsidies van maximum 40% van de kosten voor volgende infrastructuurwerken:

  • Kosten in het kader van brandveiligheidswerken
  • Kosten voor moderniseringswerken
  • Kosten voor infrastuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen.

Ook West-Vlaamse jeugdverblijven vinden de weg naar dit subsidiekanaal, maar het blijft natuurlijk Onderaan vindt u een overzicht van de vakantiehuizen, de gemeente, de aard van de werken en het bedrag dat uitgekeerd werd in 2021.

West-Vlaanderen telt ondertussen 113 erkende jeugdverblijven. Dat aantal is tussen 2012 gegroeid van 71 naar 113 erkende verblijven.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.