Meer Westvlamingen doen beroep op arbeids- ondersteunende maatregelen

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Mensen met een handicap of chronische ziekte die werken, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen.  Uit cijfers die minister van Werk Jo Brouns bekend maakte, blijkt dat het aantal mensen dat beroep doet op deze ondersteunende maatregel jaar na jaar stijgt. ‘Ook in West-Vlaanderen is dat het geval,’ geeft Loes Vandromme, Vlaams parlementslid voor cd&v aan. ‘Mensen met een chronische ziekte of handicap trekken zich vaak op aan naar het werk kunnen gaan. Dankzij extra ondersteuning kunnen ze dat. Een inclusieve samenleving betekent ook inclusie op de arbeidsmarkt.’

Cijfers

In 2021 deden over heel Vlaanderen 421 slechthorenden beroep op een tolk. Voor West-Vlaanderen ging het om 99 mensen. In de eerste 3 kwartalen van 2022 waren dat al 434 werknemers waaronder 97 West-Vlamingen.

497 mensen kregen aangepast arbeidsgereedschap en -kledij gedeeltelijk terugbetaald. In West-Vlaanderen waren dat 86 werknemers. Dit aangepast gereedschap kan bijvoorbeeld een groot computerscherm, orthopedische veiligheidsschoenen of een op maat gemaakte bureaustoel zijn.

De meest gebruikte ondersteunende maatregel is de betaling van de verplaatsingskosten. 721 personen kregen vorig jaar zo’n tussenkomst. Ook in West-Vlaanderen is dit de meest gevraagde tussenkomst: 185 mensen die beroep moeten doen op een begeleider om op het werk te geraken of als rolstoelgebruiker met een taxi pendelen bijvoorbeeld, ontvingen een tussenkomst in de verplaatsingskosten.

Werkbaar werk

Loes Vandromme, die in het Vlaams Parlement ook het thema Sociale Economie en Arbeidszorg opvolgt, is tevreden met deze evolutie maar kijkt ook verder: ‘Het is goed dat er ondersteuning is voor mensen die dat nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Anderzijds kunnen we ook de omgekeerde beweging maken en het werk aanpassen aan de talenten van de verschillende medewerkers. Bij onze maatwerkbedrijven zit hierover heel veel technologische know-how,’ geeft het parlementslid nog mee. Minister Brouns lanceerde heel recent nog de proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk’: door de inzet van innovatieve technologieën wil men werknemers langer aan het werk houden. ‘Ook in dit kader kunnen maatwerkbedrijven heel wat expertise leveren,’ besluit Loes Vandromme.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.