Nieuws

Structurele en duurzame oplossing voor busvervoer Duinkerke-De Panne nodig

Na de lockdown en het heropenen van de grenzen naar aanleiding van de Coronamaatregelen, werd de Franse lijnbus tussen Duinkerke en het station van De Panne (dat eigenlijk in de deelgemeente Adinkerke ligt) plots niet meer hernomen. Dat was voor vele betrokkenen, niet in het minst voor de vele gebruikers van deze busverbinding, een onaangename verrassing.

Meer dan 20.000 West-Vlaamse kinderen krijgen vanaf dit jaar wél een schooltoeslag

Met de integratie van de schooltoelagen in het Groeipakket onder de vorm van de selectieve participatietoeslagen of de schooltoeslag, is de automatische toekenning sinds dit schooljaar een feit. Gezinnen moeten geen aanvraag meer doen. Elk kind dat recht heeft op de schooltoeslag, ontvangt deze ook. En dat heeft grote effecten, zo blijkt uit cijfers die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V, bij minister Beke opvroeg.

Situatie kerncentrale Gravelines: snelle en open communicatie over veiligheidssituatie is noodzakelijk!

CD&V-volksvertegenwoordigers Loes Vandromme (Vlaams Parlement) en Bercy Slegers (Kamer van Volksvertegenwoordigers) pleitten voor een snelle en open communicatie rond de veiligheidsrisico’s met betrekking tot de kerncentrale van Gravelines langs de Noord-Franse kust. In West-Vlaanderen is hier de laatste weken onrust over ontstaan.

Leerplicht kleuteronderwijs maakt uitzondering voor kleuters met bijzondere noden

Vanaf 1 september zijn kleuters vanaf 5 jaar leerplichtig, waardoor ze 290 halve dagen verplicht op school moeten zijn. Maar voor een aantal kleuters met bijzondere noden zoals revalidatie, kinesitherapie of logopedie, is die nieuwe regelgeving verre van ideaal. Dankzij een bijkomende bepaling, op vraag van Vlaams parlementslid Loes Vandromme, worden hierop uitzonderingen toegestaan.

Extra middelen uit noodfonds voor lokale besturen

De Vlaamse regering heeft vandaag (dinsdag 2 juni 2020) beslist over de invulling van het noodfonds van 300 miljoen euro. Daarbij gaat 87,3 miljoen euro of bijna 30% rechtstreeks naar de lokale besturen. “Lokale besturen vormen als het ware de frontlinie in de ondersteuning van lokale cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten. Steden en gemeenten kunnen zo een eigen invulling geven aan de belangrijke heropleving van de vrijetijdsbeleving”, vindt Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V en eerste schepen in Poperinge. “Lokale besturen staan het dichtst bij hun inwoners en kennen hun noden het best.”

Organisatie van zomerscholen is niet te onderschatten

Zomerscholen zijn een mooi initiatief waar wij als CD&V achter staan. Toch mogen we de organisatie hiervan niet onderschatten. Vlaamse scholen zijn op dit moment bezig met de organisatie van het schooljaar tijdens de coronatijden, een ongeziene uitdaging voor veel scholen en de druk ligt hoog om alles in goede banen te leiden. Daarom vragen wij om de deadline om projecten voor zomerscholen in te dienen uit te stellen. Vandaag ligt die deadline op 5 juni, een datum die niet haalbaar is voor mogelijke initiatiefnemers, die hierdoor geen project kunnen indienen en zo uit de boot vallen.

Naar een officiële certifiëring voor plantmateriaal van hop?

Op vraag van de vzw Hop kaartte Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V en schepen in Poperinge deze week nog de hopteeltsector aan, in de commissie landbouw van het Vlaams Parlement.

Ze vroeg minister van Landbouw Hilde Crevits hoe ze stond tegenover de vraag uit de sector om een officiële certifiëring van plantmateriaal voor hop in te voeren. De minister beloofde in overleg te treden met de betrokkenen om tot een gedragen voorstel te komen.

Schakel buddygezinnen voor kwetsbare kinderen in!

Samen met mijn collega Katrien Schryvers stel ik voor dat bij de eerste versoepeling van maatregelen  kwetsbare kinderen en jongeren terecht zouden kunnen in een buddygezin. Kinderen en jongeren zijn door de corona-maatregelen genoodzaakt zo veel mogelijk thuis te blijven. En dat is niet voor elk kind evident. Als we maatregelen terugschroeven, moeten we ook het algemeen welzijn vooropstellen, en eerst mee die maatregelen terugschroeven die de meest kwetsbaren het hardst treffen. We willen hierbij een zeer concreet voorstel doen: koppel kinderen en jongeren in moeilijke thuissituaties zodra mogelijk aan een buddygezin of een gastgezin dat hen op een aantal momenten opvangt en o.a. begeleidt met schoolwerk.

CLB-chat, de online hulplijn van CLB's ziet oproepen snel stijgen

De lockdown naar aanleiding van de coronacrisis weegt op onze jongeren. Sinds de start van de coronamaatregelen zien chatlijnen een enorme toevloed aan hulpvragen van jongeren. "Het is belangrijk dat we het mentale welzijn van jongeren niet uit het oog verliezen", zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme, die hierover sprak met CLB Chat, de online hulplijn van de CLB's die het aantal oproepen met 175 procent zagen stijgen.

cd&v kiest voor leefbaarheid en doorstroming op de N8

CD&V West-Vlaanderen vraagt minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, om geen tijd meer te verliezen én de werken aan de N8 tussen Ieper en Veurne uit te voeren zoals gepland. Wat de nieuwe verhalen rond de doortrekking van de A19 betreft, vraagt CD&V om hier geen bijkomende kosten voor studies te maken. CD&V wil niet dat er middelen verkwist worden ter wille van politiek gewin, ons belastinggeld wordt best besteed aan het uitvoeren van de vele openbare werken dossiers die op de planning staan ter verbetering van de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de Westhoek en in West-Vlaanderen.