Nieuws

cd&v stimuleert gebruik schoolruimtes door verenigingen

CD&V zal het brede gebruik van schoolruimtes door verenigingen verder ondersteunen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem liet onlangs weten aan de federale collega’s dat er een soepelere toepassing van de wet komt. Scholen krijgen zo meer rechtszekerheid wat betreft hun aanspraak op het verlaagd btw-tarief wanneer zij lokalen of zalen ter beschikking stellen aan derden.

Aandacht voor jonge mantelzorgers in scholen

Heel wat kinderen en jongeren in Vlaanderen groeien op in een gezin waar de moeder of vader ernstig ziek is of een chronische aandoening heeft.  Ze nemen heel vaak ook mee de zorg op voor hun zieke moeder of vader, broer of zus. ‘De rol die deze kinderen en jongeren op zich nemen, heeft heel wat gevolgen voor hun eigen leven en ontwikkeling,’ stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Loes Vandromme. ‘Om deze jongeren tot steun te zijn, werken sommige scholen een uitgebreid beleid rond mantelzorg uit. Wat een heel goede zaak is.’  

Preventieadviseurs hebben cruciale rol maar krijgen te weinig erkenning

Binnen een tweetal weken zwaaien de schoolpoorten opnieuw open. “Het liefst met zo weinig mogelijk beperkingen voor directies, leerkrachten en leerlingen, maar uiteraard onder veilige omstandigheden,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V en onderwijsspecialist Loes Vandromme. “Daarom is het voor CD&V nu meer dan ooit van belang dat de preventieadviseurs in opperste staat van paraatheid zijn. Preventieadviseurs spelen immers een cruciale rol in het verzoenen van twee basisrechten: het recht op onderwijs en het recht op veiligheid van directies, leerkrachten en leerlingen.” Volgens Vandromme krijgen preventieadviseurs vandaag te weinig erkenning en ondersteuning om ten volle hun rol te kunnen spelen.  

West-Vlaamse schoolomgevingen worden (stilaan) veiliger

In de voorbije 2 jaar werden in 45 West-Vlaamse gemeenten in totaal 259 schoolomgevingen aangepakt op gebied van verkeersveiligheid.

Dat meldt Loes Vandromme, Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V die de cijfers van de minister van mobiliteit kon inkijken.

Vaak gaat het over kleine ingrepen zoals het aanbrengen van verkeerssignalisatie of kleine infrastructurele maatregelen.  

Toch is er nog een lange weg te gaan: uit een bevraging van begin 2021 blijkt dat 39 West-Vlaamse gemeenten nog steeds 160 knelpunten aan schoolomgevingen signaleren.

Extra Vlaamse middelen voor vervoer op maat in de Westhoek

Er is heel wat aan het veranderen op vlak van openbaar vervoer. Ook in de Westhoek is de vervoerregioraad (waar 15 westhoekgemeenten in zitten) al een tijdje  hard aan het werk om een nieuw mobiliteitsplan uit te werken.

Werkgroep zal zich buigen over herintegratie langdurig zieke leerkrachten

Om langdurig zieke leerkrachten en andere onderwijspersoneelsleden op een vlottere manier terug richting het onderwijs te begeleiden wil Vlaams parlementslid en onderwijsexperte Loes Vandromme (CD&V) deze groep via een meer flexibel stelsel opnieuw laten opstarten. Het parlementslid diende hierover vorige maand een voorstel in. Vandaag kondigt de minister van Onderwijs aan dat hierover een werkgroep wordt opgericht. “Momenteel is het systeem zo dat ja na ziekte verwacht wordt dat je meteen terug voltijds of aan 50 procent aan de slag gaat, maar dat is vaak niet haalbaar, na bijvoorbeeld een lange, uitputtende kankerbehandeling,” zegt het parlementslid. “In mijn voorstel pleit ik voor meer flexibiliteit. De werkgroep zal zich hierover buigen.”

Dringend nood aan alle puzzelstukken om schooljaar ordentelijk voor te bereiden!

Scholen zitten met de handen in het haar. Nu het einde  van het huidige scholjaar nadert, starten veel onderwijsinstellingen met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar. ‘Maar om die puzzel te leggen, ontbreken nog heel wat stukjes,’ stelt Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V en onderwijsspecialiste. ‘Er zijn nog heel wat onduidelijkheden. Zo weten bepaalde scholen voor buitengewoon onderwijs nog steeds niet of ze een nieuw type onderwijs mogen aanbieden vanaf 1 september. Is er nog steeds onduidelijkheid over de lerarenplatforms in het basisonderwijs en weten scholen niet hoeveel ruimte ze krijgen om aanvangsbegeleiding te voorzien voor startende leerkrachten.’

Loes Vandromme maakt (letterlijk) werk van 'extra handen in de klas'

De coronapandemie heeft voor het Vlaamse onderwijs veel uitdagingen met zich meegebracht, niet in het minst de leervertraging die schoolgaande kinderen en jongeren opliepen. Met de ‘Bijsprong’ maakte de Vlaamse regering geld vrij om dit aan te pakken: extra middelen voor de inzet van bijkomend personeel tijdens de lesuren en daarbuiten. Het onderwijsveld vraagt immers al lang naar extra handen in de klas. Uit cijfers die Vlaams parlementslid en onderwijsexperte Loes Vandromme (CD&V) opvroeg zijn die extra handen meer dan welkom: na één maand deden al 2.980 scholen een aanvraag voor in totaal 25.807 extra uren. Dat is maar liefst 79,9% van alle Vlaamse basisscholen en 75.8% van de secundaire scholen. ‘Het is goed dat er middelen zijn voor extra uren, maar scholen hebben al veel eerder dan vandaag te kampen met personeelstekorten: veel scholen zullen dus niet de nodige mensen vinden om die extra uren in te vullen,’ stelt Loes Vandromme. Om aandacht te vragen voor dit probleem zal het parlementslid op woensdag 26 mei zelf voor de klas gaan staan.

Vier extra OverKophuizen in West-Vlaanderen

In Poperinge, Ieper, Menen en Kortrijk wordt heel binnenkort van start gegaan met een OverKophuis: een pleisterplaats voor jongeren waar in een ongedwongen sfeer ook hulp geboden wordt op vlak van mentaal welzijn. Tot nu toe waren er slechts 5 dergelijke initiatieven voor jongeren in Vlaanderen waaronder 1 in West-Vlaanderen (Oostende). Minister Beke trekt nu extra budget uit om nog 25 nieuwe OverKopHuizen te organiseren. Ook in Poperinge, Ieper, Menen en Kortrijk komt er nu een OverKophuis.

Extra middelen voor deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs via nooddecreet

De impact van de coronapandemie op onderwijsinstellingen is ingrijpend. Bij het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs werd bij de start van dit schooljaar een terugval opgemeten in het aantal leerlingen en cursisten. Daarom voorzien de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement aan de hand van een nooddecreet extra middelen om de academies in het deeltijds kunstonderwijs (DKO), de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) en de centra voor basiseducatie (CBE’s) te compenseren.