Nieuws

Scholen kunnen aan de slag met geactualiseerde minimumdoelen 1ste graad en 7de jaar BSO hoger onderwijs

Er is een akkoord over de nieuwe minimumdoelen voor de 1ste graad secundair onderwijs en het 7de leerjaar BSO gericht op hoger onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijspartners en de valideringscommissie vonden bij de opmaak van nieuwe minimumdoelen voor de 2de en 3de graad een nieuwe consensus, die ze ook wilden doortrekken naar de rest van het leerplichtonderwijs. Meer soberheid wordt gecombineerd met meer focus én een hoge onderwijskwaliteit. Inhoudelijk wordt de klemtoon gelegd op de meest prioritaire kennis: Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen, waarbij alle sleutelcompetenties uiteraard aan bod blijven komen.

 

De Vlaamse volksvertegenwoordigers Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) dienen de nieuwe minimumdoelen voor de 1ste graad en het 7de jaar BSO gericht op hoger onderwijs nu in bij het Vlaams Parlement. Dit betekent ook dat de onderwijsverstrekkers hun voorlopige, aangepaste leerplannen nog voor de paasvakantie kunnen bezorgen aan de scholen. Zo hebben directies, leerkrachten en educatieve uitgeverijen de nodige houvast om volgend schooljaar voor te bereiden. “Het is opnieuw gelukt om op relatief korte tijd en in een complexe context een ambitieus akkoord te smeden”, zegt Weyts. “We maken duidelijke keuzes voor Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen en voor het hoger leggen van de lat”.

Kunstenfestival Watou 2024 geeft ruimte aan verbeelding

Stad Poperinge, inspirator Koen Vanmechelen en curatoren James Putnam en Michaël Vandebril stellen de nieuwe editie van het Kunstenfestival Watou voor. ‘Landscape of the Imagination’ vindt plaats van 6 juli tot en met 1 september. Kunstenaars en dichters tonen er de kracht van verbeelding. Ze gaan in dialoog met elkaar en met bijzondere plekken in en rond het dorp en kasteel De Lovie.

Parlementair werk, werkt: loonsimulator is alvast één realisatie uit mijn tienpuntenplan voor zij-instromers in het onderwijs

Wie als zij-instromer vooraf graag een concreet zicht wil hebben op zijn of haar toekomstige loon kan voortaan gebruik maken van een salarissimulator.

Deze nieuwe salarissimulator is een idee dat Vlaams parlementslid en onderwijsexperte voor cd&v Loes Vandromme eerder ook al bepleitte in haar plan om meer mensen voor de klas te krijgen. “Wie speelt met het idee om de stap te zetten naar het onderwijs moet maximaal ondersteund worden. Via zo een loonsimulator is de informatie die toekomstige leerkrachten zoeken eenvoudig online te vinden. Het kan twijfelaars overtuigen om eindelijk die stap te zetten. Maar de informatie moet uiteraard correct zijn. Vakbonden meldden ondertussen dat de berekeningstool fouten zou bevatten. Dat kan natuurlijk niet.”

 

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.

Poperingse uitleendienst nog nooit zo populair

Nooit was het aantal aanvragen voor de stedelijke uitleendienst in Poperinge zo hoog dan vorig jaar. De dienst cultuur, die de uitleningen coördineert, noteerde voor haast alle uitleenmateriaal een record aantal uitleenbeurten. ‘Het doet deugd te merken dat de Poperingse verenigingen, na moeilijke coronajaren, weer ‘alive and kicking’ zijn,’ zegt schepen voor Cultuur Loes Vandromme. ‘Covid heeft het verenigingsleven in onze stad duidelijk niet klein gekregen.’

Op weg naar cultuur met de Poperingse Cultuurbuzz!

De Cultuurbuzz is terug van weggeweest. Wie herinnert zich nog de uitstap naar Rijsel voor Soulwax en Triggerfinger in l’Aéronef? Of naar Brussel voor Bear’s Den in de Ancien Belgique? Of naar de opera in Gent voor Les Pêcheurs de Perles?

Planlastcalculator mist (voorlopig) zijn doel

Begin vorig jaar lanceerde de onderwijsinspectie een planlastcalculator. Daarmee kunnen scholen hun eigen planlast in kaart brengen. Met de gemiddelde scores van de deelnemende scholen kan de onderwijsinspectie dan aan de slag om oplossingen te zoeken voor zaken waar scholen collectief planlast bij ondervinden. Acht maanden na de lancering van deze calculator hebben welgeteld 293 Vlaamse scholen, voornamelijk basisscholen, een eigen dashboard aangemaakt. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Loes Vandromme, Vlaams parlementslid voor cd&v en onderwijsspecialiste aan de minister van Onderwijs. ‘We kunnen dit bezwaarlijk een succes noemen,’ stelt ze. ‘Ik hoop dat dit niet het enige antwoord van de minister is op de pertinente vraag van de scholen om planlast aan te pakken.  Er is veel meer nodig.’

Zevenentwintig Poperingenaren minder dan vorig jaar

Op 31 december 2023 woonden er 19.911 Poperingenaars in de Hoppestad. In vergelijking met 2022 (nl. 19.938) is het bevolkingscijfer gedaald met 27 inwoners. De evolutie van het bevolkingscijfer is afhankelijk van twee variabelen: de natuurlijke bevolkingsaangroei of-afname en de migratie of verhuisbewegingen.