Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.

Poperingse uitleendienst nog nooit zo populair

Nooit was het aantal aanvragen voor de stedelijke uitleendienst in Poperinge zo hoog dan vorig jaar. De dienst cultuur, die de uitleningen coördineert, noteerde voor haast alle uitleenmateriaal een record aantal uitleenbeurten. ‘Het doet deugd te merken dat de Poperingse verenigingen, na moeilijke coronajaren, weer ‘alive and kicking’ zijn,’ zegt schepen voor Cultuur Loes Vandromme. ‘Covid heeft het verenigingsleven in onze stad duidelijk niet klein gekregen.’

Op weg naar cultuur met de Poperingse Cultuurbuzz!

De Cultuurbuzz is terug van weggeweest. Wie herinnert zich nog de uitstap naar Rijsel voor Soulwax en Triggerfinger in l’Aéronef? Of naar Brussel voor Bear’s Den in de Ancien Belgique? Of naar de opera in Gent voor Les Pêcheurs de Perles?

Planlastcalculator mist (voorlopig) zijn doel

Begin vorig jaar lanceerde de onderwijsinspectie een planlastcalculator. Daarmee kunnen scholen hun eigen planlast in kaart brengen. Met de gemiddelde scores van de deelnemende scholen kan de onderwijsinspectie dan aan de slag om oplossingen te zoeken voor zaken waar scholen collectief planlast bij ondervinden. Acht maanden na de lancering van deze calculator hebben welgeteld 293 Vlaamse scholen, voornamelijk basisscholen, een eigen dashboard aangemaakt. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Loes Vandromme, Vlaams parlementslid voor cd&v en onderwijsspecialiste aan de minister van Onderwijs. ‘We kunnen dit bezwaarlijk een succes noemen,’ stelt ze. ‘Ik hoop dat dit niet het enige antwoord van de minister is op de pertinente vraag van de scholen om planlast aan te pakken.  Er is veel meer nodig.’

Zevenentwintig Poperingenaren minder dan vorig jaar

Op 31 december 2023 woonden er 19.911 Poperingenaars in de Hoppestad. In vergelijking met 2022 (nl. 19.938) is het bevolkingscijfer gedaald met 27 inwoners. De evolutie van het bevolkingscijfer is afhankelijk van twee variabelen: de natuurlijke bevolkingsaangroei of-afname en de migratie of verhuisbewegingen.

Individueel maatwerk vindt stilaan ingang bij Vlaamse bedrijven

Een goed half jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving hebben 1.542 Vlaamse bedrijven ondertussen al voor 4.234 Vlamingen met een arbeidsbeperking een aanvraag voor ‘individueel maatwerk’ ingediend. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) bij de minister van werk Jo Brouns opvroeg.

‘Individueel maatwerk is een heel belangrijke schakel in onze arbeidsmarkt,’ zegt Loes Vandromme. ‘Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dit dé ideale opstap om de beschermde omgeving van het collectief maatwerk in maatwerkbedrijven (vroegere beschutte of sociale werkplaatsen) te lossen, maar toch nog terug te kunnen vallen op de nodige ondersteuning en omkadering.‘

Theaterworkshops verspreid over de Westhoek

Na de succesvolle editie van de ‘Tegenlicht. Theaterworkshops in de Westhoek’ in 2023 slaan CO7, OPENDOEK, stad Ieper, stad Poperinge en Theaterbende PROT al voor de derde keer de handen in elkaar. Een nieuwe reeks veelzijdige theaterworkshops start binnenkort, verspreid over de Zuidelijke Westhoek, van Langemark-Poelkapelle tot Beselare.

Europese middelen voor bestrijding wateroverlast in Westhoek

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) lanceert Vlaams minister Jo Brouns een nieuwe oproep die zich richt zich op het thema 'Bevorderen van klimaatadaptatie - Weerbare Westhoek'. Het doel is om het watersysteem in de Westhoek te versterken en te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, overstromingen en verzilting.

Deze oproep kadert binnen de watersnood waarmee West-Vlaanderen eind 2023 te maken had. Toen werd de Westhoek getroffen door hevige regenval die leidde tot overstromingen, modderstromen en schade aan huizen en landbouwpercelen. De noodtoestand werd afgekondigd en er werden preventieve evacuaties uitgevoerd. Met deze oproep wil de Vlaamse overheid verder investeren in structurele maatregelen om het risico op wateroverlast in de toekomst te verminderen.