Nieuws

Aanpassing busregeling voor schoolkinderen in Geluveld en Beselare!

De Lijn wacht niet af tot de geplande evaluatie in juni om de busregeling in Beselare en Zonnebeke aan te passen. Daar moesten vorige week 10-tallen scholieren soms tot een uur in de koude staan wachten op een bus naar school.

Koen Meersseman, schepen voor mobiliteit in Zonnebeke had intensief overleg en vele contacten met De Lijn met als gevolg dat de regeling nu wordt aangepast. 

Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid: 'Ik ben tevreden en de medewerkers van De Lijn ook dankbaar dat hier snel ingegrepen wordt. Hopelijk kan dit nu ook op andere plekken waar het stroef loopt.' Het parlementslid deed begin vorige week al een oproep om pijnpunten te melden. 'Ik ontving heel wat reacties en bezorg ze nu aan de bevoegde instanties,' zegt het parlementslid.

Ze vraagt extra aandacht voor mensen met minder digitale skills, mensen met een beperking en senioren die aangewezen zijn op het openbaar vervoer om zich te verplaatsen. 'Voor hen is dit nieuwe plan en de doorgedreven digitalisering een heuse uitdaging,' zegt Vandromme. 'Ook hier moet rekening mee gehouden worden.' 

Al 112.000 werkende West-Vlamingen kregen hun jobbonus uitbetaald: goed voor 28 miljoen euro extra koopkracht!

Om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken werd begin 2023 de jobbonus voor een eerste keer uitbetaald. Begin november 2023 ging de tweede campagne van start. Ondertussen zijn er ruim 553.000 jobbonussen uitbetaald, goed voor meer dan 140 miljoen euro. ‘Meer specifiek gaat het in West-Vlaanderen over 112.000 West-Vlamingen die hun jobbonus al kregen. Dit stemt overeen met 28 miljoen euro extra koopkracht voor deze mensen,’ weet Vlaams Parlementslid voor cd&v Loes Vandromme.

Wie nog geen brief kreeg per post of in de eBox, wacht best af: de brieven worden nog verzonden tot midden januari.

Bevraging: zorgen over het nieuwe vervoersplan van De Lijn

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn ging zaterdag officieel van start, maar met de herstart van de scholen was de grote vuurdoop eigenlijk vandaag pas. Uit de eerste reacties op een bevraging die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme lanceerde, blijken er her en der toch wat problemen te zijn. ‘Vooral scholieren, leerkrachten en andere mensen die op de bus aangewezen zijn om hun bestemming te bereiken, bleven vanmorgen letterlijk in de kou staan,’ zegt het parlementslid.

OPROEP! Nieuwe vervoersplan van De Lijn van start: waar stellen zich problemen?

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn ging van start. 

Op heel wat plaatsen liep dit niet van een leien dakje. De minister beloofde het plan te evalueren, maar we wachten beter niet af: daar waar dat kan, zouden de nodige aanpassingen meteen doorgevoerd moeten kunnen worden!

Daarom deze oproep: stond jij vanmorgen in de kou te wachten op een bus die niet kwam? Was je daardoor te laat op het werk of op school? Moet je noodgedwongen een andere oplossing zoeken om je voortaan te verplaatsen omdat de nieuwe dienstregeling voor jou problemen geeft? 

Laat het me weten via deze link! Ik bundel alle klachten en ga er mee aan de slag!

Nummer 3 op de cd&v-lijst voor de Vlaamse verkiezingen!

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder ook al lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) aanstelde – een eerste pakket kandidaten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni en 13 oktober 2023.

Loes Vandromme krijgt de 3de plaats op de lijst voor de Vlaamse Verkiezingen!

 

Taskforce Wateroverlast Westhoek: cd&v wil geen loze beloftes

Naar aanleiding van de grote wateroverlast in het Ijzerbekken gaf de Vlaamse overheid de opdracht aan een taskforce om aanbevelingen uit te werken zodat dergelijke rampen in de toekomst kunnen voorkomen worden. Het rapport van de expteren is nu klaar en resulteert in een plan van aanpak met maatregelen op korte en op langere termijn. Vanuit de Westhoek reageert cd&v tevreden over de vele stappen die ondertussen gezet zijn. Anderzijds kosten de voorgestelde maatregelen uiteraard geld. ‘Op korte termijn lijkt een budget van ca. 68 miljoen euro nodig om extra te kunnen investeren in mensen en middelen,’ weet Vlaams Parlementslid en eerste schepen van Poperinge Loes Vandromme. Deze budgetten zijn te spreiden over 2024 en 2025, maar zijn wel degelijk nodig om snel en doortastend te kunnen schakelen op korte termijn. Samen met de cd&v-burgemeesters Laridon, Dejaegher, Morlion, Vandromme en Vandenbroucke vraagt Vandromme uitdrukkelijk dat de Vlaamse regering hier de nodige middelen en capaciteit voor zal vrijmaken.

Rapport van de Commissie van Wijzen is klaar: mijn eerste reactie

Loes Vandromme, onderwijsexperte en Vlaams parlementslid voor cd&v reageert dat het goed is dat de Commissie van Wijzen haar rapport heeft bezorgd. “Maar we moeten ook helaas vaststellen dat dit rapport erg laat komt. Cd&v vraagt al van bij het begin van deze legislatuur grondige hervormingen die de kwaliteit van ons onderwijs voor elke leerling zouden ten goede komen, bijvoorbeeld via lerarenloopbaanpact om leerkrachten terug het respect te geven dat ze verdienen.”

Bijna 1/3 zijinstromers verlaat het onderwijs na 1 jaar. Maximale ondersteuning nodig voor wie stap naar onderwijs zet.

Het is meer dan duidelijk dat de leraar er toe doet. Gelukkig zijn er steeds meer studenten die kiezen om met de lerarenopleiding te starten en vinden ook zijinstromers de weg naar het onderwijs. Het voorbije schooljaar waren er dat een 4500. Uit de gesprekken die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en onderwijsexperte voor cd&v, voerde en de cijfers die ze verzamelde blijkt dat er echter heel veel zijinstromers heel snel het onderwijs terug verlagen. 1/3 zegt het onderwijs vaarwel na 1 jaar.  Een jammere zaak, want zo gaat heel wat energie van de zijninstromer zelf, maar ook van de betrokken collega’s, directies en begeleiders verloren. Vlaams Parlementslid Loes Vandromme stelt daarom een actieplan voor gericht op het ondersteunen van zijninstromers in het onderwijs.

Officiële certificering opent grenzen voor Vlaamse hoptelers

Vlaanderen werkt aan regels om het plantmateriaal voor hop officieel te kunnen certificeren en het plantmateriaal voortaan te kunnen voorzien van een plantenpaspoort. Dat heeft minister van Landbouw Jo Brouns geantwoord op een vraag van Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en eerste schepen in Poperinge. Dit verzekert kwaliteitsvol materiaal dat Vlaams hoptelers ook binnen de EU verder kunnen commercialiseren.