Nieuws

Nota: kwaliteitsborging in onderwijs. Hoe doen we dat?

Dat de kwaliteit van het Vlaams onderwijs onder druk staat, is gemeenzaam bekend. Of we nu kijken naar internationale onderzoeken (bv. TIMSS, PIRLS) of naar het eigen peilingsonderzoek, steeds wordt de neerwaartse trend bevestigd.

Ik weiger een schuldige aan te wijzen, maar blijf geloven in co-creatie als antwoord. 

Reactie op nieuwe PISA-resultaten

Mijn onderwijshart bloedt…

Vandaag werden de nieuwe PISA-resultaten bekend gemaakt en ze zijn barslecht.

Dat kan niemand ontkennen.

De onderwijskwaliteit, waarvoor ons land ooit bejubeld werd en die ons tot de kenniseconomie maakt die we vandaag zijn, dreigt in een negatieve spiraal terecht te komen.

'Welzijnsapp' Appwel bereikt al meer dan 132.000 leerlingen

Appwel, een digitaal hulpmiddel voor scholen om het welbevinden van leerlingen systematisch te meten en op te volgen, blijkt een groot succes. De tool werd ontwikkeld door Hogeschool PXL en in december 2020 gelanceerd. Vorig schooljaar werkten al 348 scholen met Appwel. Zo kon men het mentaal welbevinden van 132.535 leerlingen van nabij opvolgen.

 

Soroptimisten steunen pamperbank Poperinge

Huis van het Kind Poperinge-Vleteren zorgt er met de pamperbank voor dat gezinnen met financiële moeilijkheden voordelig luiers kunnen kopen. De pamperbank kreeg 1000 euro van serviceclub Soroptimist.

Cd&v wil meer mensen aan het werk via arbeidszorg

De Vlaamse regering zet alle zeilen bij om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan: ook in de begroting 2024 is er veel aandacht voor maatregelen om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. In dit kader brengt cd&v nu arbeidsmatige activiteiten (ook vaak ‘arbeidszorg’ genoemd) onder de aandacht via een conceptnota. Arbeidsmatige activiteiten zijn onbetaalde activiteiten voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op korte en middellange termijn nog niet of niet meer mogelijk is. ‘Het is een zeer goede methodiek om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en de zogenaamde beroepsinactieven de eerste stappen naar betaalde arbeid te laten zetten,’ zegt hoofdindiener Loes Vandromme. Het parlementslid pleit ervoor om de methodiek verder uit te breiden. ‘Binnen het huidige kader van arbeidsmatige activiteiten is er ruimte om de methodiek te finetunen en verder te doen groeien,’ vindt ze. In de conceptnota worden daartoe alvast een aantal voorstellen gedaan.

Vrouw & Maatschappij voert Witte Lintjesactie en sensibiliseert rond 'deepnudes'

Op 24 november 2023 trekken 150 afdelingen van Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van cd&v, met de Wittelintjesactie ten strijde tegen geweld tegen vrouwen. Ook Vrouw & Maatschappij Poperinge doet hieraan mee. ‘Op vrijdagmorgen 24 november vatten we post aan de schoolpoort van de Secundaire Freinetschool om vooral jongeren te sensibiliseren,’ zegt Loes Vandromme, eerste schepen in Poperinge. ‘Dit jaar wil de actie een bewustmaking creëren over deepnudes, een nieuwe vorm van online seksueel geweld tegen vrouwen.’

Nieuwe EPC-verplichting komt scholen duur te staan

Tegen eind dit jaar moeten alle publieke gebouwen en overheidsgebouwen beschikken over een Energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen (EPC-NR), een document dat aantoont hoe energiezuinig het gebouw is.

Ook onderwijsinstellingen vallen onder de term “Publieke gebouwen” waardoor hun huidige Energieprestatiecertificaat niet langer gebruikt kan worden om aan de verplichtingen voor publieke gebouwen te voldoen.  Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid (cd&v) en onderwijsspecialist berekende dat de hele operatie scholen zo’n 19.1 miljoen kan kosten: ‘geld dat niet kan besteed worden aan het werken aan onze onderwijskwaliteit. Natuurlijk moeten we ambitieus zijn als het gaat over klimaatdoelstellingen. Maar de werkwijze zoals ze nu voorligt brengt scholen in een heel lastig parket.’

Loes op bezoek!

Aan het begin van dit schooljaar deed ik een oproep bij leerkrachten, directies en schoolbesturen met een positief verhaal. Er kwamen heel veel reacties, waarvoor dank. Terwijl ik de laatste afspraken inplan doe ik ondertussen een nieuwe oproep.

 

Wateroverlast in de Westhoek: Loes Vandromme roept minister tot de orde

Het zijn bange dagen en uren voor de Westhoekbewoners. De aanhoudende regen op een verzadigde ondergrond, de slechte weersvoorspellingen met veel regen voor Noord-Frankrijk houden onze mensen wakker. Het gevaar is nog lang niet geweken. Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement greep Loes Vandromme de kans om de minister rechtstreeks aan te spreken over de huidige toestand die wellicht had kunnen vermeden worden...

Poperinge wordt pleegzorgstad

Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een gepaste thuisomgeving voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Momenteel wachten meer dan 200 van hen op een plekje in een gezin. Poperinge engageert zich net als verschillende andere steden en gemeenten om de organisatie te ondersteunen.