Nieuws

Amper 11.6 procent van Vlaamse subsidies voor toeristische projecten in West-Vlaanderen

Vorig jaar werd welgeteld 15.031.765 euro aan Vlaamse subsidies voor West-Vlaamse toeristische projecten toegekend.‘Dat is 11.62% van alle toegekende Vlaamse toeristische subsidies,’ weet Vlaams Parlementslid Loes Vandromme die de cijfers uit het officiële subsidieregister analyseerde. De Vlaamse overheid kende in 2022 voor een totaal van 129.329.764 euro aan toeristische projecten toe. Opmerkelijk daarbij is dat meer dan de helft van die middelen (52.34%) naar projecten in de provincie Antwerpen gaat. ‘De cijfers doen toch de wenkbrauwen fronsen,’ zegt Vandromme. ‘Van een evenwichtige verdeling tussen de provincies is absoluut geen sprake. Hoewel Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir in haar beleidsnota aangaf Vlaanderen in haar totaliteit als een gebied met veel verscheidenheid en potentieel te beschouwen.’

Huisonderwijs in Vlaanderen blijft ook na corona aan opmars bezig

Het aantal leerlingen dat in Vlaanderen individueel huisonderwijs volgt is de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld. Het aantal leerlingen van de lager onderwijs-leeftijd, is zelfs bijna verdriedubbeld. Dat blijkt uit cijfers dat Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij de minister van onderwijs. Vandromme betreurt het dat er te weinig gegevens zijn over de profielen van leerlingen die huisonderwijs volgen. Het parlementslid roept de minister op hier verder onderzoek naar te doen. “Het kan ons meteen ook veel leren over de leemtes of pijnpunten in ons huidig onderwijssysteem.”

Steeds meer jongeren vinden de weg naar STEM in hun vrije tijd

Steeds meer jongeren krijgen de kans om in hun eigen gemeente kennis te maken met  STEM (‘Science-Technology-Engineering-Mathematics’). Dat kan onder andere via de STEM-academies en de MaakBibs. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij minister van Werk Jo Brouns, blijkt dat dit aanbod steeds groter wordt en dat ook steeds meer jongeren deze kans grijpen. ‘De Vlaamse overheid doet heel wat inspanning om STEM nog meer in de kijker te zetten. Dat kan via onderwijs, maar ook in hun vrije tijd kunnen we jongeren warm maken voor STEM. Dat bewijzen deze STEM-partnerschappen,’ zegt het parlementslid.

Binnenkort soepelere regeling voor leerkrachten die politiek verlof nemen

Leerkrachten die politiek verlof opnemen zullen dit binnenkort gemakkelijker kunnen opschorten zodat ze flexibeler kunnen ingaan op de vraag om een tijdelijke extra opdracht op te nemen zoals bijvoorbeeld het vervangen van een zieke collega. Op vraag en voorstel van Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste Loes Vandromme (cd&v) bereidt de minister van onderwijs hiertoe nu een uitvoeringsbesluit voor. De nieuwe regeling zou in voege treden op 1 september 2023. ‘We moeten al het mogelijke doen om de drempels voor leerkrachten die op een flexibele manier aan het werk willen, ook weg te werken. Hoewel het hier over een kleine doelgroep gaat, ben ik toch heel tevreden dat de minister dit aanpakt,’ zegt het parlementslid.

Een maand lang Boek(ver)binderij-expo in de bib

De hele maand april loopt in de bib een tentoonstelling rond het project Boek(ver)binderij, een samenwerking tussen De Lovie vzw, Lokale Dienstencentra Poperinge en de bibliotheek zelf. Het centrale thema is de verbindende krachten van boeken. Je krijgt werken van deelnemers aan tien heel diverse deelprojecten te zien.

Nieuw subsidiereglement voor jeug-, sport- en cultuurverenigingen wordt bijgestuurd

In oktober 2021 keurde de gemeenteraad na een lang participatietraject een nieuw reglement goed voor de subsidiëring van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. De eerste subsidieronde maakte duidelijk dat het nieuwe reglement een uitstekende basis is, mits een aantal bijsturingen.

Kunstenfestival Watou 2023: kom.po'zi.ci.o:/

Stad Poperinge, inspirator Koen Vanmechelen en de curatoren van het Kunstenfestival Watou, Edith Doove en Michaël Vandebril gunnen een eerste blik op Watou 2023. Deze editie vindt plaats van 1 juli tot en met 3 september 2023 en krijgt de slagzin /kom.po'zi.ci.o/ mee. Dertig kunstenaars en twintig dichters ‘componeren’ nieuw in situ werk. Het kunstenfestival pakt dit jaar ook uit met enkele nieuwe locaties, een podcast met Jelle Van Riet en een poëziefietsroute met oorlogsgedichten.

Poperingse Fietsbieb leende 245 fietsen uit in 2022

De Poperingse Fietsbieb blikt terug op een bijzonder geslaagd 2022 waarin er maar liefst 245 fietsen uitgeleend werden. De werkgroep herneemt vanaf zaterdag 4 maart hun tweewekelijkse openingen op zaterdagnamiddag vanuit hun vaste stek in de Engelstraat 10. Tot eind oktober kan je er op de eerste en derde zaterdag terecht om er een fiets te lenen. Op de heropeningszaterdag 4 maart komt Loes Vandromme, eerste schepen in Poperinge en Vlaams Parlementslid voor cd&v, ook een handje helpen in het kader van de Radio2-campagne ‘weldoeners’.

Weer Bier- en Hoppefeesten in Poperinge

Poperinge organiseert tijdens het weekend van 15, 16 en 17 september 2023 de Bier- en Hoppefeesten. Naar de 25e editie was het zes jaar uitkijken, maar nu draaien de voorbereidingen op volle toeren en pakt de organisatie uit met een vernieuwd en uitgebreider feestprogramma.

Steeds meer leerlingen met extra zorgnoden verblijven in gewone internaten

Onze Vlaamse onderwijsinternaten vangen steeds meer kinderen en jongeren met extra zorgnoden op. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij de minister van onderwijs blijkt dat steeds meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs in gewone onderwijsinternaten verblijven. Ook jeugdrechters plaatsen meer en meer jongeren in een onderwijsinternaat. ‘Maar die internaten krijgen geen extra middelen of omkadering om deze kinderen en jongeren op een gepaste manier te begeleiden,’ zegt het parlementslid. Ook in het nieuw decreet voor onderwijsinternaten zijn deze extra middelen niet voorzien. ‘Aanvankelijk werd het plan om een duidelijk kader voor onderwijsinternaten te scheppen heel goed onthaald door directies en internaatverantwoordelijken. Maar de voorlopige teksten wekken nu op veel fronten vooral veel onrust. Deze cijfers tonen aan dat de noodkreet omtrent die extra omkadering voor onze internaten heel terecht is,’ vindt Vandromme.