Nieuws

'Scholen voor morgen' zorgt voor extra investeringsmiddelen voor West-Vlaamse scholen

Wie als schoolbestuur wil investeren in nieuwe schoolgebouwen kan aanspraak maken op Vlaamse subsidies. Om de wachtlijst voor scholenbouw aanzienlijk in te korten wordt sinds 2005 al een grote inspanning geleverd om subsidies te voorzien. Deze legislatuur bijvoorbeeld is  er 3 miljard euro voor scholenbouw voorzien.

Behalve de reguliere subsidiekanalen via AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) konden scholen ook intekenen voor een project via ‘Scholen van Morgen’.

‘De afgelopen jaren leverde dit DBFM-programma Scholen van Morgen* in heel Vlaanderen en Brussel op korte tijd 182 grote, meestal nieuwe scholenbouwprojecten op. Voor West-Vlaanderen gaat het over 41 projecten,’ weet Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialist voor CD&V Loes Vandromme.  

Steeds meer Boekstart-gemeenten in Vlaanderen

Boekstart, een initiatief van ‘Iedereen leest’, wil ouders met kleine kinderen laten genieten van boeken. Samen een boekje lezen of voorlezen is niet alleen gezellig, ook op vlak van taalontwikkeling zijn er tal van voordelen om heel vroeg te starten met boekjes.

Ouders die in een zogenaamde Boekstartgemeente wonen krijgen via het consultatiebureau van Kind en Gezin of via de bibliotheek op twee momenten vóór hun peuter naar school gaat een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek. Steeds meer gemeenten stappen mee in dit project, zo blijkt uit gegevens die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V opvroeg. Tegen eind dit jaar zullen 258 gemeenten deelnemen.

E-boekendienst na één jaar in 207 Vlaamse bibliotheken beschikbaar

Één jaar nadat de e-boekendienst in Vlaanderen geïntroduceerd werd, bieden ondertussen 207, of 67%, van de Vlaamse bibliotheken, ook digitale boeken aan. Bij de lancering vorig jaar werden in twee weken tijd al meer dan 18.000 boeken uitgeleend. Eind 2020 waren dat er een goede 70.000 en na 1 jaar werking klokt men af op 376.268 ontleningen door 42.497 unieke lezers. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme voor CD&V bij de minister van Cultuur opvroeg. ‘Anderzijds moeten we wel een serieuze kanttekening plaatsen bij het succes van deze dienstverlening,’ vult haar collega Karin Brouwers aan. ‘Er stelt zich toch een probleem rond de leenvergoedingen die auteurs krijgen bij het digitaal uitlenen van hun werken. Het huidige systeem is onduidelijk en helemaal niet transparant.’

276 nieuwe schooldirecteurs starten meelooptraject

Sterke en bekwame schooldirecteurs zijn essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs.  Toch wordt de job van schooldirecteur steeds minder populair. Zeker in het basisonderwijs is er vaak bitter omkadering en ondersteuning om de complexe job van schooldirecteur naar behoren uit te kunnen voeren. Op 1 maart van dit jaar werd het meelooptraject voor een kandidaat-directeurs gelanceerd. Dit is een tijdelijke maatregel die loopt tot eind december 2022 waarbij een kandidaat-directeur de kans krijgt om enkele maanden mee te lopen met één of meer ervaren directeurs en zich zo een beter beeld kan vormen van wat een job als directeur allemaal inhoudt en hoe een ervaren directeur ermee omgaat.

Loes Vandromme pleit voor regeling die garantie op schoolboeken biedt voor elke leerling

“Geen enkel economisch proces of economische logica rechtvaardigt dat leerlingen niet op tijd over de nodige leerboeken kunnen beschikken.  Onbetaalde rekeningen – ook als ze van externe boekendistribiteurs komen – mogen nooit het leerrecht van een leerling schaden,” zo stelt CD&V.  Daarom stelt Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V Loes Vandromme voor om de garantie op schoolboeken toe te voegen als doelstelling aan de ‘kwaliteitsalliantie leermiddelen’. Die alliantie richtte onderwijsminister Weyts eerder dit jaar op om de handboeken en digitale leermiddelen in het Vlaamse onderwijs kritisch onder de loep te nemen en waar nodig bij te sturen.

Verlenging akkoorden voor telewerk grensarbeiders

De akkoorden voor thuiswerkende grensarbeiders worden opnieuw verlengd, tot 31 december 2021. Dat werd deze week bevestigd door minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Vlaams Parlementslid Loes Vandromme en West-Vlaams gedeputeerde de Béthune reageren tevreden: ‘Dit is goed nieuws voor de vele grensarbeiders in de Westhoek en bij uitbreiding in heel West-Vlaanderen. Werknemers die vandaag thuis werken moeten niet vrezen voor eventuele negatieve fiscale gevolgen.’

Extra steun voor erkende West-Vlaams uitbatingen van Toerisme voor Allen

In het voorjaar organiseerde Toerisme Vlaanderen voor de zestiende keer op rij een subsidieoproep voor uitbaters van Toerisme voor Allen-verblijven. Uit West-Vlaanderen kwamen 20 aanvragen binnen. 16 jeugdverblijven en/of vakantiecentra kregen dit jaar samen 329.263 euro subsidies om hun verblijf te moderniseren, kindvriendelijker te maken of in orde te stellen in het kader van de brandveiligheid.  Vorig jaar werd ongeveer evenveel subsidies uitgekeerd, nl. 355.187 euro, maar in 2019 lag het bedrag tot duidelijk hoger (635.374 euro).

Straks meer snelheidscamera's en trajectcontroles op West-Vlaamse wegen

In vergelijking met de voorbije jaren, wordt dit jaar flink meer geïnvesteerd in snelheidsremmende maatregelen op West-Vlaamse wegen, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme opvroeg bij de minister van mobiliteit. ‘Zoals in het regeerakkoord afgesproken zetten we deze legislatuur vooral in op het installeren van meer trajectcontroles,’ stelt haar collega Martine Fournier die de commissie mobiliteit opvolgt. Al is wat de trajectcontroles betreft nog een betere afstemming met lokale besturen en de federale overheid nodig.

'Meer flexibiliteit nodig in het onderwijs om lerarentekort aan te pakken'

Vlaams parlementslid voor CD&V Loes Vandromme pleit voor meer flexibiliteit bij vaste benoemingen voor leerkrachten die vakken geven waarvoor zij niet strikt het ‘vereiste diploma’ hebben, de zogenaamde bekwaamheidsbewijzen. Volgens Vandromme kan dit mee in de strijd geworpen worden als oplossing voor het lerarentekort. Zo vindt het parlementslid het onbegrijpelijk dat gemotiveerde leerkrachten die voldoende bagage hebben om voor de klas te staan door een te strikte regelgeving gedemotiveerd raken. “De regelgeving leidt tot hallucinante situaties waarbij een ingenieur in de biochemie, die chemie, fysica of natuurwetenschappen geeft, momenteel niet vastbenoemd kan worden,” klaagt het parlementslid aan.

Erfgoedleningen niet populair bij West-Vlaamse erfgoedeigenaars

Het agentschap Onroerend Erfgoed ondersteunt eigenaars van beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed op verschillende manieren.  Wie financiële ondersteuning wil, kan naast de gekende erfgoedpremies voor beschermd onroerend erfgoed onder bepaalde voorwaarden ook beroep doen op een erfgoedlening.

Maar sinds de invoering eind 2017 zijn de erfgoedleningen niet bepaald een groot succes, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme opvroeg bij de bevoegde minister. ‘In West-Vlaanderen gaat het over in totaal 7 investeringskredieten en 26 consumentenkredieten over de voorbije 4 jaar. Rekening houdend met de vele waardevolle onroerend erfgoedsites in West-Vlaanderen zou dat veel beter kunnen,’ stelt Loes Vandromme. Het parlementslid ziet een aantal oorzaken en heeft ook voorstellen om het beter aan te pakken.