Nieuws

Bibliotheek en De Lovie vzw slaan de handen in elkaar op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag, zondag 21 april, kan je dit jaar opnieuw het kasteelpark De Lovie bezoeken. Het thema is dit jaar ‘Samen uit, samen thuis’. Je geniet er van het lokale aanbod met de jaarlijkse Bloemendagen en kan gezellig rondkuieren in de historisch rijke omgeving. Een nieuwigheid dit jaar is een samenwerking met de bibliotheek voor extra activiteiten en een boekenverkoop.

Poperinge opent rouwregister voor Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers in Watou, is overleden op vrijdag 5 april. Het stadsbestuur opent een rouwregister in de kerk van Watou. Je kan er dagelijks terecht tussen 9 u. en 17.30 u .

Onderwijsinspectie moet te allen tijde onafhankelijk kunnen werken!

Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie, gaat met pensioen. In een afscheidsinterview uit hij zijn bezorgdheid over de richting die de onderwijsminister de inspectie induwt. De inspectie werd de afgelopen jaren 'geremd in het benoemen wat er op het veld niet goed loopt,' zo stelde de man in De Ochtend op Radio 1.

Wat mij betreft, is het van primordiaal belang dat de inspectie onafhankelijk haar werk kan doen, zodat de overheid gevoed wordt door een objectief en breed beeld van hoe onze scholen, hoe onze lerarenteams werken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat inspecteurs ervaring op het terrein, in de klas, hebben. Ongeoorloofde politieke druk kan nooit de bedoeling zijn. Als er gevraagd wordt dat de inspectie doet wat de democratie vraagt, dan rapport de inspectie beter aan het parlement dan aan de minister van Onderwijs.

cd&v en N-VA botsen over inclusief onderwijs

Cd&v en N-VA zijn het niet eens over de omgang met doven en slechthorenden in het reguliere onderwijs. Dat bleek donderdag in het Vlaams Parlement bij de behandeling van het ontwerpdecreet over gebarentaal.

Ja, wij zijn voor het behoud van dorps- en wijkscholen! Teken hier mijn petitie!

Kinderen moeten naar school kunnen in hun vertrouwde omgeving. Daarom pleit ik voor het behoud van de dorps- en wijkscholen! Steun je mijn oproep? Teken dan deze petitie. 

Cd&v wil met buurtscholenplan een basisschool in elk dorp en elke wijk

Vorig schooljaar zaten 29 Vlaamse basisscholen in een zogenaamd genadejaar. Dit wil zeggen dat als de basisschool dit schooljaar, of ten laatste volgend schooljaar niet voldoende leerlingen heeft, de school de deuren moet sluiten. Cd&v vindt het belangrijk dat er in élk dorp en élke wijk een basisschool is. Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste voor cd&v Loes Vandromme komt hiervoor met  een buurtscholenplan. ‘Leerlingen moeten de kans krijgen om naar school te gaan in de eigen buurt’, zegt Vandromme.

Ook in West-Vlaanderen binnenkort opleiding 'Master in het basisonderwijs'

Vanaf het academiejaar 2025-2026 zal je in Vlaanderen de opleiding Master in het Basisonderwijs kunnen volgen. Vlaams Parlementsleden Loes Vandromme (cd&v) en Maaike De Vreese (N-VA) ijverden er voor om het mogelijk te maken een volledige masteropleiding in West-Vlaanderen te kunnen volgen. Deze regeling werd opgenomen in het verzameldecreet ‘OD34’ dat vanmiddag in de commissie onderwijs besproken en gestemd werd. ‘Het blijft van groot belang dat we dergelijke opleidingen geografisch goed spreiden over Vlaanderen,’ vindt Vandromme. ‘Zo spreiden we ook de expertise van onze toekomstige masters ten volle over de vele Vlaamse basisscholen.’

Meer flexibiliteit en mogelijkheden om leerlingen die op school dreigen af te haken, toch aan kwalificatie te helpen

Op voorstel van Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor cd&v en onderwijsspecialiste, komen er meer en flexibele mogelijkheden voor jongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te stromen. Scholen voor secundair onderwijs kunnen voortaan nog meer samenwerken met andere secundaire scholen, centra voor volwassenenonderwijs of met organisaties en bedrijven uit de publieke of private sector om leerlingen die schoolmoe zijn of om heel uiteenlopende redenen niet meer voltijds naar school kunnen, zo toch deelkwalificaties te laten behalen. De regelingen worden opgenomen in het verzameldecreet ‘OD34’ dat op 21 maart in de commissie onderwijs besproken en gestemd werd.

Ruim vier op vijf leerkrachten klagen over onnodige administratie

Meer dan vier op de vijf leerkrachten en directies worstelen met veel planlast in hun job. Dat blijkt uit het eerste planlastrapport van de Onderwijsinspectie.

Vlaams parlementslid en onderwijsexperte voor cd&v Loes Vandromme reageert niet verrast op die hoge cijfers. “Planlast is een enorme ergernis bij vele leerkrachten, die hierdoor de motivatie verliezen om voor de klas te staan. Zowel bij leerkrachten als directies wordt planlast bijzonder vaak ervaren als een belemmering van hun kerntaken. De administratieve rompslomp is voor velen een bron van stress en de oorzaak van burn-out of andere psychische klachten.”

 

Door vanuit de overheid alles sterk te reguleren en controleren en middelen te kleuren, belemmeren we leerkrachten in hun job. Om dit in kaart te brengen kwam de minister in de zomer met een zogenaamde ‘planlastcalculator’, die contradictorisch genoeg soms voor meer planlast zorgde bij scholen. Het was dan ook geen verrassing dat maar een klein aantal scholen er gebruik van maakte.” Volgens Vandromme moeten we net ruimte en vertrouwen geven aan scholen, aan leerkrachten en aan directies. “Laat onze leraren lesgeven. Vertrek vanuit de expertise, zonder alles te willen vatten in regeltjes, tools en andere overbodigheden. Te veel leerkrachten geven er de brui, net omwille van de vele planlast. Minder planlast en beter onderwijs? Dat start bij vertrouwen. Geef leerkrachten en directies het vertrouwen dat zij verdienen.”

Eerste steenlegging creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus Zwevegem

In aanwezigheid van Vlaams volksvertegenwoordiger Loes Vandromme (CD&V), tevens ook voorzitter OVSG, vond vanmiddag de eerste steenlegging plaats van de creatieve onderwijs- en vrijetijdscampus Kappaert in Zwevegem.
Onderwijs en kinderopvang bouw je vooral uit met mensen maar daarnaast heb je ook kwalitatieve infrastructuur nodig om alles vlot te laten verlopen.