Nieuws

Het Vlaams Parlement keurde op 13 november 2019 een voorstel tot wijziging van decreet rond het inschrijvingsrecht goed.  Het…

Lees meer

De witte lintjesactie 2019 van onze CD&V-geleding ‘Vrouw en Maatschappij’ was dit jaar, jammer genoeg, actueler dan ooit. In de…

Lees meer

In het Vlaams parlement vond op woensdag 6 november een actualiteitsdebat plaats over ‘een taaltest voor kleuters’.  Directe…

Lees meer

Met het vastleggen van principes die toelaten om stapsgewijs vorm te geven aan een nieuw begeleidingsdecreet voor leerlingen,…

Lees meer

Op YOUCA-action day ruilen heel wat jongeren de schoolbanken met de werkvloer voor één dag. Het loon dat ze zo verdienen gaat…

Lees meer